Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 144,3655 +1,245107 +1,7754% +145,5426 +143,0187 2023-09-29
BCOMLI:IND BBG Livestock 24,4977 -2,369262 -0,59450% +25,0922 +24,4954 2023-09-29
BCOMPE:IND BBG Petroleum 208,5972 -0,79413320 -1,6698% +213,1336 +208,023 2023-09-29
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 63,4952 -2,362994 -1,5367% +65,219 +63,4635 2023-09-29
BCOM:IND BBG Commodity Index 104,8391 -0,99506290 -1,0537% +106,5888 +104,7907 2023-09-29
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 237,4235 -0,98025680 -2,3504% +241,3855 +237,3141 2023-09-29
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 501,7921 -0,99513490 -5,0437% +501,7921 +501,7921 2023-09-29
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 37,9889 -0,74126140 -0,28370% +38,6182 +37,8939 2023-09-29
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 109,0173 -1,121593 -1,2366% +111,2453 +108,995 2023-09-29
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 40,3517 -2,994892 -1,2458% +41,7902 +40,3086 2023-09-29
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 205,3633 -0,80409410 -1,6647% +210,7492 +205,3292 2023-09-29
BCOMSO:IND Softs Subindex 51,9715 -1,417334 -0,74720% +52,8872 +51,8678 2023-09-29
GOLDS:COM Gold 1.848,63 -0,871106296953670 -16,245% +1.879,89 +1.846,37 2023-09-29