Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 137,9081 +0,8065512 +1,1034% - - 2024-02-29
BCOMLI:IND BBG Livestock 24,3707 +0,002872384 +0,0007% - - 2024-02-29
BCOMPE:IND BBG Petroleum 189,7644 +0,0405931 +0,077% - - 2024-02-29
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 58,588 -0,29577040 -0,17380% - - 2024-02-29
BCOM:IND BBG Commodity Index 96,6989 +0,04490174 +0,0434% - - 2024-02-29
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 223,9899 +0,05959175 +0,1334% - - 2024-02-29
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 471,0337 +0,04492142 +0,2115% - - 2024-02-29
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 31,1171 -0,41954420 -0,13110% - - 2024-02-29
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 106,2879 +0,244273 +0,259% - - 2024-02-29
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 35,7473 +0,1075362 +0,0384% - - 2024-02-29
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 217,6618 +0,7069229 +1,5279% - - 2024-02-29
BCOMSO:IND Softs Subindex 55,1335 -1,511971 -0,84640% - - 2024-02-29
GOLDS:COM Gold 2.044,03 -0,0134520044709620 -0,275000000000090% +2.044,79 +2.042,88 2024-03-01