Drugo

Bo vročina izsušila dobiček proizvajalcev električne energije?

Avtor: Uroš Božin

25. julij 2022, 10:00

V skupini GEN energija beležijo izredno slabe hidrološke razmere

Proizvodnja v termoelektrarni Brestanica je bila ob polletju letošnjega leta nekoliko nad načrtovano

Težke razmere bi lahko pomembno vplivale na poslovanje GEN energije

Bo vročina izsušila dobiček proizvajalcev električne energije?

STA

Uroš Božin

Kako se bosta suša in posledično nižja proizvodnja električne energije v slovenskih hidroelektrarnah poznali na poslovanju proizvajalcev? S hidroelektrarnami upravljata skupini HSE in GEN energija – stebra slovenskega elektroenergetskega sistema –, ki proizvedeno električno energijo prodajata na veleprodajnem trgu. Skupini smo povprašali, kako resno je trenutno stanje za stabilnost delovanja elektroenergetskega sistema, kaj lahko pričakujemo, če bi se razmere še poslabšale, kako se trenutno dogajanje na energetskem trgu pozna na ceni električne energije in kako bi lahko trenutna situacija vplivala na njihovo poslovanje.

V Holdingu slovenskih elektrarn (HSE), ki združuje spodnjesavske, dravske in soške elektrarne ter termoelektrarno Šoštanj (TEŠ), se na vprašanja niso odzvali. Pred dnevi so objavili podatke o poslovanju v letu 2021. Za razliko od leta 2020, ko so pridelali 227 milijonov evrov izgube, so lani poslovali z 18,9 milijona evrov dobička.

V skupini GEN energija, kjer upravljajo s savskimi elektrarnami, nuklearno elektrarno Krško (NEK) in termoelektrarno (TE) Brestanica ter veljajo za zdrav steber sistema, beležijo izredno slabe hidrološke razmere. ''Pretoki Save so ves čas pod dolgoletnim povprečjem. Posledično je proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah bistveno manjša od načrtovane. Najbolj izstopata meseca marec in junij, ko so bili pretoki najnižji, odkar GEN upravlja z elektrarnami. Tudi v juliju se nadaljujejo slabe hidrološke razmere, pretoki Save ostajajo pod dolgoletnim povprečjem.''

''Glede na načrte je proizvodnja v vseh dosedanjih mesecih letošnjega leta manjša od načrtovane. Skupna proizvodnja ob polletju znaša le 56 odstotkov načrtovane, medtem ko je bila realizacija v istem obdobju leta 2021 nad načrtovano in je znašala 123 odstotkov. Realizacija v istem obdobju leta 2020 je znašala 75 odstotkov.''

Kako resno je trenutno stanje za stabilnost delovanja elektroenergetskega sistema?

Elektroenergetski sistem Slovenije je močno vpet v evropski elektroenergetski sistem, zato je stabilnost slovenskega sistema močno odvisna od stabilnosti celotnega evropskega sistema. Za razliko od Slovenije v Evropi dobršen del proizvodnje električne energije sloni na fosilnih gorivih, med katerimi prednjači zemeljski plin. Stabilnost delovanja slovenskega sistema je in bo odvisna predvsem od stabilnega in zanesljivega delovanja jedrske elektrarne ter seveda od dobave zemeljskega plina, ki pa je zaradi ukrajinske krize precej negotova. Nižja proizvodnja hidroelektrarn predstavlja dodaten pritisk na proizvodnjo električne energije iz fosilnih virov energije oziroma iz zemeljskega plina.

''Žal ne gre le za trenutno stanje, pač pa za preveliko sistemsko ranljivost – aktualne razmere so le zaostrile in razgalile negativne trende na področju stabilnosti in odpornosti sistema, na katere smo v skupini GEN v preteklosti že večkrat opozarjali.''

Na grafu je razvidno, kako se je delež električne energije, ki prihaja iz hidroelektrarn, letos zmanjšal (v modri barvi) in kako se je povečal delež električne energije iz termoelektrarn (oranžna barva). Zelena barva prikazuje delež pasovne električne energije iz NEK, ki je v zadnjih treh letih stabilen in skorajda nespremenjen.

Kako skrbijo za zanesljivo oskrbo?

''Hrbtenico zanesljive proizvodnje električne energije v skupini GEN predstavlja NEK. Pasovna energija jedrske elektrarne ves čas z enako močjo in na okolju prijazen način omogoča zanesljivost in stabilnost sistema brez izpustov CO2. Proizvodnja NEK je bila vse mesece letošnjega leta na ravni načrtovane. Proizvodnja v TE Brestanica je bila ob polletju letošnjega leta nekoliko nad načrtovano. Upamo, da bo v drugem delu leta boljša proizvodnja hidroelektrarn, za kar pa je potrebna sprememba trenutnega vremenskega vzorca.''

Termoelektrarne nadomeščajo hidroelektrarne

Izpad proizvodnje v hidroelektrarnah nadomeščajo z nakupi manjkajoče električne energije na trgu oziroma z obratovanjem TE Brestanica, če je cena električne energije na trgu višja od lastne cene TE Brestanica. ''Vsekakor pa je nadomestna energija (lastna in kupljena na trgu) v večji meri proizvedena v elektrarnah na fosilna goriva, saj je izpad proizvodnje iz hidroelektrarn zaradi suše zaznati po vsej Evropi.''

Glavni razlog za visoke cene so težave z oskrbo s plinom

''Primarni razlog za visoke cene električne energije so težave z oskrbo z zemeljskim plinom in izjemno zahtevna geopolitična situacija v Evropi,'' so zapisali. ''Ob trenutnih razmerah bi bile cene visoke tudi v primeru dobrih hidroloških razmer, vsekakor pa, kot že poudarjeno, dodaten pritisk na ceno električne energije povzroča tudi slaba hidrologija.'' Zaradi manjše proizvodnje v hidroelektrarnah nadomestno energijo kupujejo po višjih, tržnih cenah. ''Ko zmanjka domačih nizkoogljičnih virov, ostanejo le še fosilni, okolju najmanj prijazni, v sedanjih razmerah pa tudi vprašljivo dostopni viri, torej nafta in zemeljski plin.''

Težke razmere bi lahko pomembno vplivale na poslovanje GEN energije. Zaradi dviga cen električne energije na trgu so načrtovali višje prihodke in dobiček. ''Vendar bo realizacija zaradi neugodne hidrologije v letošnjem letu in prihajajočega remonta NEK zelo zahtevna, zato so možna večja odstopanja, predvsem v negativno smer. Posledično je še preuranjeno govoriti o realizaciji ciljev za leto 2022.'' V letu 2020 so v skupini ustvarili 2,2 milijarde evrov prihodkov in 64 milijonov evrov dobička.

Kaj lahko pričakujemo, če bi se razmere poslabšale?

Energetska kriza je osvetlila slabo odpornost trga na nezanesljivo dobavo energentov in rast cene plina, ki se posledično kaže tudi v ceni električne energije. To dokazuje preveliko odvisnost proizvodnje elektrike v Evropi od uvoženega plina. Pred vplivi dogajanja na energetskih trgih v tujini nas lahko zaščitita diverzifikacija virov in povečanje samooskrbe. "Izvedljiv podnebni prehod v brezogljično družbo in energetsko neodvisnost države po viziji 3 + 1 skupine GEN tako ključno opredeljuje jedrska energija z obstoječimi kapacitetami in načrtovanim novim blokom jedrske elektrarne JEK2.''

O potencialu jedrske energije za zeleni prehod in premostitev plinske krize ter drugem bloku jedrske elektrarne smo se pogovarjali s predsednikom uprave NEK Stanislavom Rožmanom. Evropski parlament je v začetku meseca sprejel novo taksonomijo zelenih naložb, v katere sta vključena tudi jedrska energija in plin.

Bloomberg Adria
 

 

V ekstremnem primeru bi lahko prišlo do rednega obratovanja termoelektrarne v Brestanici, vendar v GEN energiji dodajajo, da se bo to zgodilo le, če bodo imeli na voljo dovolj goriva, zemeljskega plina in kurilnega olja, kar pa je iz znanih razlogov manj verjetno.

Na vprašanje, kakšna je možnost, da bi v primeru izrednih razmer pozimi države začele z odklopi od evropskega energetskega omrežja, so zapisali: ''V povezavi z energetsko draginjo pričakujemo skupno odgovorno ukrepanje vseh držav, ki smo del evropskega energetskega sistema. "V skupini GEN bomo pri tem – kot doslej – konstruktivno sodelovali v okviru naših zmožnosti.''

Vse novice iz rubrike Analiza

Analiza

vse novice iz rubrike Analiza