Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 139,4162 -0,43918780 -0,6150% +139,951 +138,7707 2023-09-27
BCOMLI:IND BBG Livestock 24,6172 +0,05161657 +0,0127% +24,7496 +24,567 2023-09-27
BCOMPE:IND BBG Petroleum 212,9738 +2,49039 +5,175% +213,6769 +208,933 2023-09-27
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 65,0081 -0,17459590 -0,11370% +65,5038 +64,9834 2023-09-27
BCOM:IND BBG Commodity Index 105,7688 +0,3451449 +0,3638% +106,116 +105,5627 2023-09-27
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 239,4572 +0,3599774 +0,8589% +240,2433 +238,9909 2023-09-27
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 504,5009 -0,32837250 -1,6621% - - 2023-09-26
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 38,5361 +2,368202 +0,8915% +38,7226 +37,9352 2023-09-27
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 109,682 -0,64559260 -0,71270% +110,4727 +109,6712 2023-09-27
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 41,5625 -0,29674090 -0,12370% +42,0372 +41,5045 2023-09-27
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 208,0425 -1,624705 -3,4359% +211,3135 +208,0339 2023-09-27
BCOMSO:IND Softs Subindex 52,3854 -0,11669010 -0,06120% +52,6049 +52,1266 2023-09-27
GOLDS:COM Gold 1.876,77 -1,2566753479073 -23,885% +1.903,94 +1.872,58 2023-09-27