Surovine

Vse več dobaviteljev ukinja dobavo zemeljskega plina

Avtor: Pia Bedene

21. september 2022, 18:10

Družba Energetika Celje bo predvidoma s 1. novembrom ukinila dobavo zemeljskega plina

Za podobno potezo sta se že pred tem odločila kranjski Domplan in velenjska komunala

Celoten postopek menjave dobavitelja je predstavljen na spletni strani Agencije za energijo

Vse več dobaviteljev ukinja dobavo zemeljskega plina

Bloomberg

Družba Energetika Celje, ki je tudi dobavitelj zemeljskega plina, bo predvidoma s 1. novembrom ukinila dobave zemeljskega plina, sporoča Agencija za energijo na svoji spletni strani.

"Odjemalcem navedenega dobavitelja svetujemo, da čim hitreje preverijo ponudbe na trgu z zemeljskim plinom in izvedejo postopek menjave dobavitelja. Menjavo dobavitelja je možno opraviti zelo hitro in na želeni datum, če je ta datum v okviru zakonskih 21 dni od oddane popolne vloge za menjavo dobavitelja," svetujejo na agenciji. Ob tem dodajajo, da je postopek menjave za odjemalca brezplačen in enostaven, saj ga lahko v imenu odjemalca opravi tudi izbrani dobavitelj.

Za podobno potezo sta se zaradi visokih cen zemeljskega plina na borzi in splošne energetske draginje že pred tem odločila kranjski Domplan in velenjska komunala. Prvi bo zemeljski plin prav tako prenehal dobavljati z novembrom, Komunalno podjetje Velenje pa bo to storilo že s 1. oktobrom.

Celoten postopek menjave je po korakih predstavljen na spletni strani Agencije za energijo, pri izbiri dobavitelja pa si lahko odjemalci pomagajo z informacijami iz primerjalnika stroškov oskrbe na agencijskih spletnih straneh in z informacijami na spletnih straneh posameznih dobaviteljev.

Državni zbor je sredi septembra sprejel tudi zakon o oskrbi s plinom, ki za gospodinjske, male poslovne in skupne gospodinjske odjemalce predvideva nadomestno oskrbo. Ti bodo, če bo njihov dobavitelj prenehal izvajati dejavnost dobave, avtomatsko preusmerjeni k dobavitelju nadomestne oskrbe, ki ga bo glede na distribucijsko območje oziroma lokalno skupnost določila Agencija za energijo.

Vlada je sicer cene zemeljskega plina omejila z avgusta objavljeno uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema. Skladno z njo lahko dobavitelji od 1. septembra za kilovatno uro zemeljskega plina gospodinjstvom zaračunajo največ 0,073 evra. To je cena brez davka in drugih obveznih dajatev.

Vse novice iz rubrike Finančni trgi

Finančni trgi

vse novice iz rubrike Finančni trgi