Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 155,4102 -0,98606060 -1,5477% +158,4347 +155,0071 2022-11-25
BCOMLI:IND BBG Livestock 23,3853 -0,23889460 -0,0560% +23,5326 +23,3544 2022-11-25
BCOMPE:IND BBG Petroleum 177,1814 -2,171934 -3,9337% +184,7077 +177,1099 2022-11-25
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 67,2265 -0,36060580 -0,24330% +67,9318 +67,1761 2022-11-25
BCOM:IND BBG Commodity Index 114,9175 -1,366581 -1,5922% +117,0847 +114,7464 2022-11-25
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 249,4455 -1,343017 -3,3957% +254,1487 +249,0743 2022-11-25
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 554,9688 -1,366585 -7,6892% +554,9688 +554,9688 2022-11-25
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 46,8964 -3,304199 -1,6025% +48,9889 +46,7252 2022-11-25
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 113,0861 -0,24936310 -0,28270% +113,7705 +113,059 2022-11-25
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 47,6928 -0,18772560 -0,08970% +48,1539 +47,6342 2022-11-25
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 204,389 +0,4554158 +0,9266% +205,2527 +203,1422 2022-11-25
BCOMSO:IND Softs Subindex 44,0854 -0,70408580 -0,31260% +44,8307 +44,0728 2022-11-25
GOLDS:COM Gold 1.754,93 -0,0179462126369720 -0,314999999999830% +1.761,14 +1.746,08 2022-11-25