Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 156,3982 -1,523817 -2,4201% +157,3284 +156,2617 2024-04-22
BCOMLI:IND BBG Livestock 24,3036 - - +24,3036 +24,3036 2024-04-22
BCOMPE:IND BBG Petroleum 199,8759 +0,3669686 +0,7308% +200,0283 +199,4402 2024-04-22
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 59,8272 +0,3877771 +0,2311% +59,8912 +59,7587 2024-04-22
BCOM:IND BBG Commodity Index 102,4445 -0,32943160 -0,33860% +102,6209 +102,4027 2024-04-22
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 239,1804 -0,31479270 -0,75530% +239,5923 +239,0828 2024-04-22
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 511,3105 -0,26436330 -1,3553% - - 2024-04-22
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 31,9553 +0,2534942 +0,0808% +31,982 +31,914 2024-04-22
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 114,1103 -0,57254930 -0,65710% +114,397 +114,0577 2024-04-22
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 36,523 +0,5115983 +0,1859% +36,5855 +36,4729 2024-04-22
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 246,1514 -1,218717 -3,0369% +247,3479 +245,7769 2024-04-22
BCOMSO:IND Softs Subindex 56,1362 +0,07665813 +0,043% +56,1486 +56,1237 2024-04-22
GOLDS:COM Gold 2.302,04 -1,0855904146642 -25,265% +2.334,46 +2.295,73 2024-04-23