Slovenija

Visoke cene energentov zarezale tudi na trg sekundarnih surovin

Avtor: Nejc Grilc

22. september 2022, 12:00

Padec povpraševanja po surovinah se pozna tudi na trgu sekundarnih surovin oziroma odpadkov

Podjetja prodajo največ jeklenega odpada, ki se lahko v celoti in večkrat reciklira

Zaradi visokih cen energentov in visoke porabe energije pri predelavi jekla povpraševanje pada

Visoke cene energentov zarezale tudi na trg sekundarnih surovin

Bloomberg

Na trgu surovin smo bili letos priča velikemu nihanju cen, od marčevskega vrha so se nekatere surovine pocenile za več kot 20 odstotkov. Na nižje cene vpliva manjše povpraševanje. Kot pojasnjuje glavni ekonomist pri Gospodarski zbornici Slovenije Bojan Ivanc, nihanja niso nič nenavadnega: "Zgodovina je pokazala, da so surovinski cikli prisotni, kar pomeni visoko rast cen in tudi visoke padce. Podjetja zapirajo svoje pozicije, da bi bila nabavna cena čim bolj usklajena s prodajno. Le redko se podjetja odločajo za aktivno politiko nakupovanja surovin."

Podjetja se sproti prilagajajo tržnim razmeram, in ko se cene novih surovin začnejo višati, se to pozna tudi na trgu sekundarnih surovin. Gre za odpadne materiale, večinoma papir, jeklo in barvne kovine. "Prodamo največ jeklenega odpada, povpraševanje po odpadnih surovinah se v zadnjem obdobju umirja in je nižje kot v preteklosti," povpraševanje opisuje Matej Sosič, vodja programa kovin in barvnih kovin pri podjetju Surovina.

Predelava jeklenega odpada je energetsko potratna in trenutno (pre)draga

Jeklo predstavlja velik del poslovanja podjetja, saj ob predelavi ne izgublja kvalitete. Lahko se ga reciklira večkrat in skoraj brez izgub oziroma odpadkov. Na svetovni ravni se letno reciklira več jekla kot papirja, plastenk in stekla skupaj. Ker je cena novega jekla v prvih mesecih letošnjega leta rasla, je vzporedno rasla tudi cena jeklenega odpada. "Ob začetnem zvišanju cen jekla se je to seveda pozitivno odrazilo v našem poslovanju. Nato so se cene jeklenega odpada od maja drastično znižale; razlog je bil v zmanjšanem obsegu povpraševanja. Manjše povpraševanje je rezultat visokih cen energentov. Posledično so visoki tudi stroški predelave odpada v jeklene izdelke," Sosič pojasnjuje, kako je energetska kriza pustila sledi v njihovem poslovanju.

Zanimalo nas je, v kolikšnem obsegu fizične osebe izkoriščajo možnost odkupa rabljenih materialov. Ali se je v zadnjem obdobju z rastjo cen surovin obseg poslovanja s fizičnimi osebami in podjetji povečal? "Zanimanje za odpadne surovine je na nabavni strani dokaj konstantno. Pri podjetjih je odvisno od naročil, ki jih imajo, in zaenkrat drastičnih sprememb še ne beležimo. Količine se že dlje časa rahlo povečujejo," dodaja Sošič. Gospodarska klima, ki se slabša, se zaenkrat pri naročilih podjetij še ne pozna.

Del zelenega prehoda bodo električne peči na jekleni odpad v železarnah

Zeleni prehod v Evropski uniji ne bo pomenil le novih načinov pridobivanja energije; pomembno bo recikliranje obstoječih materialov. Tako se bomo izognili pretirani potrošnji novih surovin. Po zaslugi zelenega trenda bo trg sekundarnih surovin še bolj prišel v ospredje, je prepričan sogovornik: "V prihodnosti bo povpraševanje po odpadnih surovinah večje, in sicer najbolj po jeklenem odpadu in barvnih kovinah, ki se praktično v celoti lahko reciklirajo. Zaradi onesnaževanja okolja se v Evropi že opuščajo visoke peči v železarnah, ki uporabljajo železovo rudo. Nadomeščajo jih električne peči, ki kot surovino uporabljajo jekleni odpad. Povpraševanje se bo zato povečalo."

Industrija predelave surovin je energetsko zelo potratna; v Evropi se obratovanje strojev trenutno marsikomu ne izplača. "Livarne, ki proizvajajo primarni aluminij, zaradi ekstremno visokih cen električne energije ponekod že ugašajo peči," dodajajo v Surovini.

Po napovedih analitikov bo povpraševanje po surovinah tudi v zadnjem četrtletju letošnjega in prvem četrtletju naslednjega leta ostalo na podobni ravni kot doslej. Večje povpraševanje ne pomeni nujno tudi višjih zaslužkov, zaključuje Sosič: "Lahko se zgodi, da bo cena odpada ostala nizka, končni izdelki iz jekla pa bodo dražji zaradi višjih stroškov elektrike in plina. Tega doslej še nismo izkusili."

Vse novice iz rubrike Ekonomija

Ekonomija

vse novice iz rubrike Ekonomija