Evropa

Koliko denarja evropske države namenijo raziskavam in razvoju

Avtor: Uroš Božin

04. avgusta 2022, 06:10

Največ sredstev za raziskave in razvoj so namenili v Luksemburgu

Najmanj proračunskih sredstev namenijo v Romuniji

Slovenija se je uvrstila v spodnjo polovico lestvice

Koliko denarja evropske države namenijo raziskavam in razvoju

Blueberry Daq

Uroš Božin

Leta 2021 so skupna vladna proračunska sredstva za raziskave in razvoj po vsej Evropski uniji (EU) znašala 109,25 milijarde evrov, kar je enako 0,8 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). To je šestodstotno povečanje v primerjavi z letom 2020, ko je bilo namenjenih 102,8 milijarde evrov. Glede na leto 2011, ko je bilo namenjenih 81,14 milijarde evrov, so se sredstva povečala za 35 odstotkov, kažejo podatki, ki jih je objavil evropski statistični urad Eurostat.

Statistični podatki dajejo vpogled v prednostne naloge, ki jih vlade namenjajo različnim dejavnostim javnega financiranja raziskav in razvoja. Leta 2021 so vladna proračunska sredstva za raziskave in razvoj na ravni EU znašala 244 evrov na osebo, kar je 33 odstotkov več kot leta 2011, ko so znašala 184 evrov na osebo.

Največ sredstev za to področje so namenili v Luksemburgu - 689 evrov na osebo. S precej zaostanka na drugem mestu sledi Danska, kjer so namenili 530 evrov na osebo. V Nemčiji so leta 2021 za raziskave in razvoj na osebo namenili 471 evrov.

Še več sredstev je za raziskave in razvoj namenjenih v Švici (786 evrov) in na Norveškem (707 evrov). Slovenija se je uvrstila v spodnjo polovico lestvice. Na osebo je država leta 2021 namenila 127,7 evra. To je občutno manj od povprečja EU. V primerjavi z letom 2020 so se slovenska sredstva na osebo povečala za dobrih deset evrov.

Na drugi strani lestvice so države EU, kjer za raziskave in razvoj namenijo najmanj proračunskih sredstev na osebo. Najslabše so se uvstile Romunija (19 evrov na osebo), Bolgarija (24 evrov), Latvija (45 evrov) in Madžarska (60 evrov).

V zadnjih desetih letih so največja povečanja državnih proračunskih sredstev za raziskave in razvoj zabeležili v Latviji. Od leta 2011 so sredstva na osebo v tej državi zrasla s 14 na 45 evrov. V Grčiji so se povečala z 58 na 152 evrov, na Madžarskem pa s 30 na 60 evrov. Dodeljena sredstva so se v zadnjih desetih letih znižala v Španiji, in sicer s 155 na 152 evrov na osebo.

Vse novice iz rubrike Ekonomija

Ekonomija

vse novice iz rubrike Ekonomija