Poslovanje

Skupina Mercator izgubo lani zmanjšala na 2,15 milijona evrov

Avtor: Pia Bedene

05. september 2022, 17:33

Skupina Mercator je v letu 2021 ustvarila 2,2 milijarde evrov prihodkov

Rast prihodkov so zabeležili na vseh segmentih

Razmerje med neto dolgom in normaliziranim EBITDA je upadlo pod petkratnik

Skupina Mercator izgubo lani zmanjšala na 2,15 milijona evrov

Bloomberg

Skupina Mercator je v letu 2021 ustvarila 2,2 milijarde evrov prihodkov, kar je 1,6 odstotka več kot v letu 2020. Rast prihodkov so zabeležili na vseh segmentih. Ob tem so v letu 2021 zabeležili 7,9-odstotno rast normaliziranega EBITDA, ki je v letu 2021 znašal 174,2 milijona evrov, kaže letno poročilo, ki so ga objavili na Ajpesu.

Neto finančni dolg so zmanjšali za 24 milijonov evrov, izgubo pa na 2,15 milijona, medtem ko je leto prej skupina dosegla 156,71 milijona evrov čiste izgube. Mercator je konec aprila 2021 refinanciral del svojih dolgov in postal del skupine Fortenova, s čemer je bil končan dolgotrajen proces lastniške konsolidacije. Od aprila 2022 je Fortenova Grupa edini lastnik Poslovnega sistema Mercator.

"Z vrsto aktivnosti in usmerjenostjo v enega najpomembnejših strateških ciljev smo dodatno znižali zadolženost, razmerje med neto dolgom in normaliziranim EBITDA je 4,8-kratno, kar pomeni, da je po dolgi vrsti poslovnih let to razmerje padlo pod petkratnik," je v poročilu zapisal predsednik uprave družbe Tomislav Čizmić.

V Sloveniji, kjer ustvarijo več kot polovico prihodkov, je skupina navkljub ostrim omejitvam poslovanja predvsem v zadnjem kvartalu in realnemu padcu celotne dejavnosti trgovine na drobno uspela prihodke zvišati za odstotek v primerjavi z letom 2020. V Srbiji so se celotni prihodki povišali za 1,8 odstotka, v Črni gori za 11,3 odstotka, v Bosni in Hercegovini pa za 1,1 odstotka. 

Najvišjo rast prihodkov je skupina sicer dosegla v neosnovni dejavnosti. Družba Mercator Emba je prihodke v letu 2021 povečala za 10,9 odstotka, M Tehnika pa za 6,9 odstotka.

Poslovanje je pomembno omejevala tudi ekstremna rast vseh vrst stroškov, so zapisali v poročilu. "Brez optimizacije različnih internih procesov, hitrega prilagajanja in vnaprejšnjega predvidevanja trendov na različnih nabavnih trgih bi se dodatno soočili z nedoseganjem poslovnih načrtov na ključnih kazalcih poslovanja," je opozoril Čizmić. 

Ob izločitvi izgub iz prevrednotenja naložbenih nepremičnin, ki niso rezultat rednega poslovanja, je skupina Mercator v letu 2021 dosegla čisti poslovni izid v višini 3,9 milijona evrov. 

V skladu s pravili Ljubljanske borze in na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani je družba z 20. aprilom delnice umaknila iz trgovanja na borznem trgu. 

Vse novice iz rubrike Posel

Posel

vse novice iz rubrike Posel