Surovine

Kolikšen bo vpliv višjih cen nafte na gospodarsko rast v EU?

Avtor: Klemen Balanč

06. avgusta 2022, 08:00

Nafta je v primerjavi s cenami pred pandemijo dražja za 40 odstotkov

Višje cene bi lahko vztrajale še dve leti

Na srednji rok se lahko zaradi podražitve nafte gospodarstvo evrskega območja skrči za 0,8 odstotka

Kolikšen bo vpliv višjih cen nafte na gospodarsko rast v EU?

Miljenko Klepac/HINA

Makroekonomske projekcije Evropske centralne banke (ECB) iz junija 2022 kažejo, da bodo cene nafte v ameriških dolarjih v obdobju od 2022 do 2024 približno 40 odstotkov višje od ravni v obdobju pred pandemijo covid-19 (2017–19). Takšna cena bo ustvarila močan inflacijski pritisk, ki bi lahko omejil tudi gospodarsko proizvodnjo v Evropski uniji.

Če je skok cene nafte pred 15 leti je gnalo okrepljeno povpraševanjem, pa so trenutne podražitve bolj primerljive s tistimi iz 70. let prejšnjega stoletja, ko je podražitev gnala omejena ponudba.

Ekonomska teorija pravi, da so lahko pod določenimi pogoji stalne spremembe cen nafte v negativni korelaciji z vsako od determinant potencialne proizvodnje. Z višanjem proizvodnih stroškov se niža profitabilnost podjetij in s tem donosnost kapitala. Takšna sprememba lahko vpliva na določene investicijske odločitve. Inflacija pa se zažira tudi v kupno moč potrošnikov, zaradi česar se zniža potrošnja ali pa se jim zvišajo plače – ponovno na račun višjih stroškov za podjetja.

V ECB ocenjujejo, da bi lahko trenutne podražitve nafte na srednji rok skrčile evrsko gospodarstvo za 0,8 odstotkov. Številka bi lahko bila tudi višja ali nižja. Obseg šoka temelji na cenah terminskih pogodb cenah za obdobje od 2022 do 2024, ki so lahko zelo nestanovitne. Posledično se lahko ocene obsega izgube potencialne proizvodnje bistveno spremenijo.

Po drugi strani bi lahko zategovanje monetarne politike ohladilo inflacijo in s tem vpliv cene nafte na gospodarsko proizvodnjo. Prav tako je danes, v primerjavi s preteklimi naftnimi šoki, evropsko gospodarstvo manj odvisno od nafte.

V veliki meri bo vpliv cene nafte na evropsko gospodarstvo odvisen predvsem od vztrajnosti šoka in odzivov politike. Daljša, kot bo ukrajinska vojna, večja bo torej ekonomska bolečina za Evropo in ostale vpletene.

Vse novice iz rubrike Finančni trgi

Finančni trgi

vse novice iz rubrike Finančni trgi