EURO:IND

Bloomberg EUR Index

835,19 EUR

-3,277 -0,39%

Vrednost ob začetku trgovanja

838,88

Vrednost ob zaključku trgovanja

838,471

Letošnja donosnost

-7,225409%

dnevni razpon

834,22 - 838,97

razpon pri 52 tednih

823,05 - 918,57