Splošni pogoji

  

  

POGOJI ZA UPORABO IN DAJANJE STORITEV 

 

Ti Pogoji uporabe in storitve so bili posodobljeni: 29/03/2023. 

 

DOWNLOAD DOCUMENT

 

PROSIMO, DA SE SEZNANITE S POGOJI UPORABE IN ZAGOTAVLJANJA STORITEV PLATFORME https://bloombergadria.com/ PRED NADALJNO UPORABO PLATFORME IN POVEZANIH STORITEV. 

Z dostopom, nadaljnjo uporabo te Platforme ali katere koli storitve potrjujete, da se strinjate s Pogoji uporabe in Zagotavljanja storitev (v nadaljevanju: Pogoji ali Splošni pogoji), ki skupaj s Politiko zasebnosti in Politiko piškotkov predstavljajo elektronsko pogodbo v smislu predpisov o e-poslovanju (v nadaljnjem besedilu: Pogodba).  

ČE SE NE STRINJATE S KATERIM KOLI DELOM VSEBINE TEH POGOJEV IN POLITIKE ZASEBNOSTI, PROSIMO, TAKOJ PRENEHAJTE UPORABLJATI PLATFORMO IN VSE POVEZANE STORITVE. 

Platformo, ki se nahaja na spletni strani https://bloombergadria.com/, nadzoruje HD-WIN Arena sport d.o.o., gospodarsko podjetje, ustanovljeno v skladu z zakonodajo Republike Hrvaške pod registrsko številko subjekta 080740739, OIŠ: 75150106632, s sedežem na naslovu Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška, ki ima pravico do prodaje in razpolaganja z vsebinami na Platformi. 

Za več podrobnosti o tem, kako in kdaj obdelujemo vaše osebne podatke, preberite našo Politiko zasebnosti in Politiko piškotkov, ki sta njen ločeni del. 

Pogoje v PDF obliki lahko prenesete s klikom na to povezavo. 

HD-WIN ARENA SPORT družba z omejeno odgovornostjo za opravljanje medijskih storitev MŠS: 080740739 Naslov: Radnička cesta 180, 10000 Zagreb 

Elektronski naslov: contact@bloombergadria.com 

Telefonska številka:  ‎0 1 586 25 00

OIŠ: 75150106632 

ID za DDV: HR75150106632 

           

1. Definicije 

2. Komu so namenjeni Platforma in storitve? 

3. Kdaj Vas zavezuje Pogodba? 

4. Spremembe Pogodbenih določb 

5. Intelektualna lastnina 

6. Omejitve uporabe Platforme in storitev 

7. Vsebina Obiskovalca 

8. Registracija in naročnina 

9. Nadomestilo in plačilo 

10. Neobstoj pravice do odstopa 

11. Novice 

12. Spletne strani tretjih oseb 

13. Neobstoj jamstva 

14. Omejitev odgovornosti 

15. Dostava in skladnost storitve ter odgovornost Družbe 

16. Odškodnina 

17. Korespondenca 

18. Prenehanje Pogodbe 

19. Vložitev pritožb in reševanje sporov 

20. Naslovi, Neodpoved, Delna ničnost in Celotna Pogodba 

21. Kontakt 

 

 1. Definicije  

 

V teh Pogojih, kot tudi v Politiki zasebnosti in Politiki piškotkov, razen če ni drugače določeno, imajo izrazi, navedeni v tabeli in v besedilu z veliko začetnico, naslednji pomen: 

 

 
 
 
 
 
 

HD-WIN, Mi ali Družba 

 

 
 
 
 

HD-WIN Arena sport d.o.o., družba, ustanovljena v skladu z zakonodajo Republike Hrvaške, pod registrsko številko 75150106632, s sedežem na naslovu Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška, pod čigar nadzorom je Platforma. 

 
 
 
 

Uporabniški nalog 

Location free icon 

 
 

Račun, ki ga obiskovalec ustvari na Platformi in tako postane registrirani uporabnik. Z omogočanjem ustvarjanja Uporabniškega računa obiskovalcem omogočimo uporabo funkcionalnosti Platforme in naših drugih storitev v skladu z izbranim naročniškim modelom ali v skladu z občasnimi promocijskimi ponudbami. 

 
 
 
 

Model naročila 

 

 
 

Vsak nabor storitev, ki jih ponujamo znotraj Platforme, kot je opredeljeno na tej povezavi. 

 
 
 
 

Partnerji 

Unique free icon 

 
 

ADRIA PROPERTIES AG, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug, Švica, pod registrsko številko CH-170.3.044.943-5 

Arena News Channels d.o.o. Beograd, s sedežem na naslovu Vladimira Popovića 6, nadstropje: M, pisarna: B 31-35, Novi Beograd, Srbija pod registrsko številko  21501859,  

Arena sport d.o.o. s sedežem na naslovu Šlandrova ulica 4b, Ljubljana, Slovenija, pod registrsko številko SI49768913 

 
 
 
 

Cookies free iconPolitika piškotkov 

 

 
 

Dokument, ki je sestavni del politike zasebnosti, ki pojasnjuje, kako uporabljamo piškotke in podobne tehnologije na Platformi. Politika piškotkov je na voljo na tej povezavi. 

 
 
 
 

Politika zasebnosti 

Intellectual property free icon 

 
 

Pravila o tem, kako zbiramo, delimo in uporabljamo vaše osebne podatke ter kako lahko uveljavljate pravice, ki jih imate z vidika varstva osebnih podatkov. Do politike zasebnosti lahko dostopate prek te povezave. 

 
 
 
 

Obiskovalec  

 

 
 

Vsakdo, ki dostopa do Platforme in povezanih računov ali strani na družbenih omrežjih, ne glede na to, ali se registrira. Obiskovalci, ki se niso registrirali za uporabo storitev, imajo praviloma omejen obseg pravic na Platformi in jim je dovoljeno krmarjenje po Platformi in ogled vsebine v omejenem obsegu. 

 
 
 
 

Registrirani uporabnik 

User free icon 

 
 

Oseba, ki se registrira, torej ustvari uporabniški račun na Platformi za uporabo storitev, tako da se naroči na enega od naročniških modelov ali v skladu s Promocijsko ponudbo. Odvisno od izbranega modela naročnine ima lahko Registrirani uporabnik dodatno pravico do uporabe funkcionalnosti TV v živo, možnost dostopa do tiskane izdaje Bloomberg Adria Businessweek in/ali prednostno pravico pri registraciji na dogodke HD-WIN, ki se oglašujejo na Platformi. Vsak Registriran uporabnik je tudi Obiskovalec. 

 
 
 
 

Vsebina 

Content creator free icon 

 
 

Vsa vsebina, ki je trenutno ali bo v prihodnosti na voljo na Platformi, vključno, vendar ne omejeno na besedilo, informacije, računalniško kodo, slike, video in/ali zvočno vsebino, dizajn, grafiko, blagovne znamke in druge znake, domene, trgovsko in poslovno ime, baze podatkov in drugo podobno gradivo, vključno z njihovimi zbirkami in kompilacijami. Vsebina je podrobneje opredeljena v razdelku Intelektualna lastnina. 

 
 
 
 

Internet free iconPlatform

 

 
 

Platforma je na voljo na https://bloombergadria.com/, kot tudi povezane mobilne aplikacije, vključno z vsemi spremembami, izboljšavami, novimi funkcionalnostmi in funkcijami, ki so na voljo ali postanejo na voljo po presoji HD-WIN. 

 
 
 
 

Stran tretje strani 

 

 
 

Vse spletne strani, do katerih je mogoče dostopati prek Platforme ali družbenega omrežja, na katerem ima Družba račun ali stran, in so v lasti in pod nadzorom tretjih oseb. 

 
 
 
 

Pogodb

 

 
 

Pogodba, ki jo sklenete z nami, ki vključuje: 

1. Pogoje, ki veljajo za vse obiskovalce 

2. Pogoje, ki se nanašajo na Registrirane uporabnike, 

 
 
 
 

Pogodbene  strani ali Pogodbena stran 

Handshake 

 
 

HD-WIN in Obiskovalec skupaj ali ločeno.  

 
 
 
 

Pogoji 

   

 

 
 

Ti Pogoji za uporabo in nudenje storitev. 

 
 
 
 

Storitve  

Food & Restaurant free icon 

 
 

Storitve, ki jih ponujamo, ki vključujejo digitalne vsebine in storitve na Platformi, kot je zagotavljanje dostopa do digitalnih in televizijskih vsebin in storitev, ter povezane vsebine in storitve v obliki pošiljanja tiskane izdaje Bloomberg Adria Businessweek in dogodkov in konferenc Bloomberg Adria. 

 

 

 1. Komu so namenjeni Platforma in storitve? 

 

Platforma je namenjena fizičnim in pravnim osebam, ki imajo polno poslovno sposobnost. V primeru fizičnih oseb to pomeni, da lahko Pogodbo, razen v izjemnih primerih, sklene oseba, ki je dopolnila 18 (osemnajst) let. Prepovedana je uporaba ali dovolitev uporabe Platforme osebam, mlajšim od 18 let. Če ste mlajši od 18 let, takoj prenehajte uporabljati Platformo. Platforma in storitve so namenjene izključno osebni, nekomercialni uporabi. 

Kar zadeva pravne osebe, so Platforma in storitve namenjene izključno notranji poslovni uporabi. Če želi obiskovalec skleniti Pogodbo v imenu in za račun pravne osebe, ki s tem postane registrirani uporabnik, zagotavlja: 

(1) da ima vsa potrebna pooblastila za sklenitev takega sporazuma; 

(2) da je prebral in razumel Pogodbo; 

(3) da se strinja s Pogodbo v imenu pravne osebe, ki jo zastopa. 

V primeru, da je naročnina na enega od naročniških modelov sklenjena prek poslovnega e-poštnega naslova, se predpostavlja, da je bila naročnina sklenjena v imenu in za račun pravne osebe in izraz Registrirani uporabnik v Pogojih označuje to pravno osebo. V tem primeru sta oseba, ki zastopa pravno osebo, in pravna oseba solidarno odgovorni za dejavnosti pod tem uporabniškim računom.  

Obiskovalci, ki se niso registrirali za uporabo storitev, imajo praviloma omejen obseg pravic na Platformi in jim je dovoljeno krmarjenje po Platformi in ogled vsebine v omejenem obsegu. Takšni obiskovalci nimajo dostopa do vse vsebine, objavljene na Platformi. 

 

 1. Kdaj Vas zavezuje Pogodba? 

 

Šteje se, da je obiskovalec, ki uporablja Platformo in povezane račune ali strani na družbenih omrežjih ali nenehno dostopa do Platforme ali se povezuje na Platformo, prebral in se strinja s Pogodbo, kolikor velja za obiskovalce. 

Da bi obiskovalec ustvaril uporabniški račun, mora najprej v celoti prebrati in se strinjati s Pogodbo. Zato je Registrirani uporabnik po izdelavi Uporabniškega računa dolžan tudi k delom Pogodbe, ki se nanašajo na Registrirane uporabnike.  

 

 1. Spremembe Pogodbenih določb 

 

HD-WIN si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni pogoje, Politiko zasebnosti in Politiko piškotkov ali kateri koli del Pogodbe. Nova različica začne veljati z datumom, ki je naveden v objavljeni različici Pogodbe ali njenem delu kot datum začetka veljavnosti na Platformi. 

Če ste obiskovalec, pred vsakim dostopom, uporabo ali povezavo do Platforme ali vsebine redno preverjajte te pogoje, Politiko zasebnosti in Politiko o piškotkih, da se prepričate, da se strinjate s spremenjenimi politikami. V primeru bistvenih sprememb Pogodbe lahko po lastni presoji na domači strani objavimo posebno obvestilo s povezavo do nove različice spremenjenega dela Pogodbe. Dostop do storitve ali Platforme, povezovanje ali uporaba storitve ali Platforme po objavi nove različice Pogodbe se šteje za soglasje s takšnimi Pogodbenimi Pogoji. Če se ne strinjate s spremenjenimi Pogoji, nemudoma prekinite uporabo ali povezovanje na Platformo in vsebino. 

Če ste registrirani uporabnik, boste o spremembah Pogodbe in bistvenih spremembah pri zagotavljanju storitve (informacije o nadgradnjah, posodobitvah in omogočanju novih možnosti na voljo v okviru obstoječega naročniškega modela) obveščeni preko e-poštnega naslova, povezanega z vašim uporabniškim računom najkasneje 15 dni pred začetkom veljavnosti sprememb sporazuma. Če se boste še naprej naročali ali uporabljali storitve, se bo štelo, da ste soglašali s spremembami Pogodbe, po začetku veljavnosti pa bo za vas veljala nova različica Pogodbe. Če se ne strinjate s spremenjenimi Pogoji Pogodbe, lahko uveljavite pravico do odpovedi Pogodbe, preden spremenjena Pogodba začne veljati. V tem primeru bo veljavna Pogodba še naprej veljala do konca naročniškega obdobja (če je primerno). 

Naša zakonska obveznost je, da vas obvestimo o takšnih spremembah, da se lahko odločite, ali želite nadaljevati naročnino. Takšna korespondenca ne predstavlja tržnih ali promocijskih sporočil in Registrirani uporabnik ne sme zavrniti prejema takšnih sporočil. V primeru, da Registrirani uporabnik ne želi prejemati takšnih obvestil, mora izbrisati uporabniški račun. 

 

 1. Intelektualna lastnina 

 

Platforma in vsa vsebina, ki je trenutno na voljo ali bo morda postala na voljo na Platformi v prihodnosti, vključno zlasti, vendar ne omejeno na besedilo, informacije, članki, stolpci, novice, vodniki, slike, video in/ali zvočne vsebino, računalniške kode, baze podatkov, dizajn, grafični elementi, blagovne znamke in drugi znaki, domene, blagovne znamke in poslovna imena, imena domen, patenti, drugi predmeti katere koli pravice intelektualne lastnine in drugo podobno gradivo, vključno z njihovimi kompilacijami in zbirkami, predstavljajo intelektualno lastnino Družbe ali tretje osebe, od katere jo je Družba zakonito pridobila s pridobitvijo licence za uporabo tovrstnih vsebin na Platformi, in so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine Družbe in tretjih oseb, s katerimi je Družba v Pogodbenem razmerju. Vsebina vključuje tudi vse posamezne dele člankov, kolumn, novic in drugih materialov, ki so na Platformi in/ali so del Storitve  ali bodo del le teh v prihodnosti. 

Obiskovalec se zaveda in je seznanjen, da je HD-WIN (vključno s partnerji) vložil veliko truda, časa in sredstev za ustvarjanje ali pridobitev vsebine in da je celotna vsebina pomembna intelektualna lastnina HD-WIN (in/ali partnerjev) velike vrednosti. Obiskovalec je dolžan upoštevati vse omejitve, ki določajo veljavne pravice intelektualne lastnine in druge pravice ter omejitve, ki jih vsebuje Pogodba, v zvezi z vso vsebino. 

Strogo je prepovedana uporaba, kopiranje, prenos katerega koli dela Platforme ali vsebine brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja družbe, kot tudi kakršna koli druga oblika uporabe Platforme in vsebine za kakršne koli namene, ki niso izrecno dovoljeni s Pogoji. Obiskovalec brez našega izrecnega predhodnega soglasja ne sme uporabljati nobene blagovne znamke, logotipa, znamke, trgovskega ali poslovnega imena, domene, patentne znamke ali druge vsebine na način, ki ustvarja vtis in/ali zavaja, da ima obiskovalec kakršna koli pooblastila za takšno vsebino. ali da obstaja kakršna koli oblika povezave med obiskovalcem in Družbo, partnerjem ali drugimi osebami, ki imajo ali bi lahko imeli interes za Platformo, vsebino in/ali storitve, ali povezava med obiskovalcem in katerim koli subjektom, omenjenim v katerem koli delu Vsebine. 

Obiskovalec je dolžan zaščititi in pomagati HD-WIN (vključno s partnerji in drugimi osebami, ki imajo ali bi lahko imele interes za Platformo, vsebino in/ali storitve) pri zaščiti in izvajanju pravic intelektualne lastnine v zvezi s Platformo, vsebino in / ali storitve, med in po prenehanju Pogodbe, ter ravnati v skladu z razumnimi zahtevami HD-WIN, Partnerjev ali drugih oseb, ki imajo ali bi lahko imele interes za Platformo, vsebino in/ali storitve, v zvezi z zaščito ali uveljavljanjem katere koli pravice, ki jo ima predlagatelj zahtevka v zvezi s Platformo, vsebino in/ali storitvami. 

Vse obstoječe in prihodnje pravice do vsebine (v celoti ali delno), vključno zlasti, vendar ne omejeno na katere koli pravice intelektualne lastnine, priznane v kateri koli jurisdikciji, kot tudi pravice do vložitve ali vložitve zahteve za priznanje katere koli pravice intelektualne lastnine, pripadajo izključno HD -WIN (ali partnerjem). 

Vsako nepooblaščeno dejanje v zvezi s Platformo, vsebino in/ali Storitvami se bo štelo za kršitev pravic intelektualne lastnine in HD-WIN si pridržuje pravico, da uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva za zaščito pravic intelektualne lastnine na vsebini takoj, ko izve za kakršno koli nasprotno ravnanje. 

Obiskovalec lahko izjemoma s Platforme prenese gradivo, ki je na voljo za prenos v enem izvodu, izključno za osebno, nekomercialno uporabo, pod pogojem, da se vzdrži odstranitve kakršnih koli lastnosti, znakov ali obvestil o pravicah intelektualne lastnine katere koli osebe. 

Obiskovalcem dovoljenje dostopa do Platforme in njene uporabe ne pomeni podeljevanja kakršne koli licence ali prenosa kakršnih koli pravic na katerem koli delu Platforme ali vsebine. Obiskovalci Platforme imajo omejeno, neizključno, neprenosljivo in preklicno licenco za uporabo Platforme in ogled vsebine (v obsegu, v katerem sta jim Platforma in vsebina na voljo, kot obiskovalcu ali registriranemu uporabniku), izključno za osebne in nekomercialne namene (za fizične osebe) ter interno poslovno rabo (za pravne osebe) v skladu s Pogodbo. Uporaba vsebine in/ali Platforme na kakršen koli način v komercialne namene je prepovedana. 

Obiskovalcem je prepovedano uporabljati Platformo, vsebino, storitve, imena katere koli osebe, navedene na Platformi, v izvirni ali izpeljani ali spremenjeni obliki, za kakršen koli namen, razen če to izrecno dovoljujejo ti Pogoji. 

HD-WIN si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine v zvezi s Platformo, vsebino in storitvami, ki niso izrecno navedene v Pogojih. 

Obiskovalec je dolžan nemudoma obvestiti Družbo v primeru, da izve za kakršno koli obliko kršitve pravic intelektualne lastnine družbe v zvezi s Platformo na contact@bloombergadria.com. 

Zahteva v primeru kršitve pravic intelektualne lastnine. Če menite, da so bile vaše pravice intelektualne lastnine kršene zaradi kakršnega koli ukrepa, razširjenega na podlagi vsebine ali v povezavi s Platformo, nas nemudoma obvestite tako, da pošljete e-poštno sporočilo na: contact@bloombergadria.com z zagotovitvijo naslednjih informacij: 

1) dokazilo o lastništvu in razlogih za zastopanje (če obstaja) imetnika pravice intelektualne lastnine, na katero se kršitev nanaša, 

2) dokazilo o identificirani Vsebini, to je delu Platforme, ki krši vašo pravico do intelektualne lastnine (v obliki print screena ali povezave na vsebino, tj. del Platforme, za katerega menite, da krši vašo pravico do intelektualne lastnine), 

3) opis načina, na katerega je bila kršena vaša pravica intelektualne lastnine, 

4) vaše kontaktne podatke, torej kontaktne podatke imetnika pravic intelektualne lastnine, če nastopate kot zastopnik te osebe. 

Če se ugotovi, da so navedbe v vaši zahtevi pravilne in utemeljene, bomo sprejeli ustrezne ukrepe za odstranitev vsebine ali dela Platforme, ki krši vaše pravice intelektualne lastnine.  

 1. Omejitve uporabe Platforme in storitev  

 

Splošne omejitve. Vsi obiskovalci so dolžni pri dostopu in uporabi Platforme upoštevati vsa pravna pravila in pravila iz te Pogodbe. Primeri posebej nezakonitih dejanj in dejavnosti so:  

• Prepovedana je uporaba Platforme na način, ki se lahko šteje za nezakonit ali nemoralen, kakor tudi zloraba Platforme ali vsebine na kakršen koli način; 

• Dejavnosti, katerih cilj je onemogočanje ali motnje delovanja strežnika ali programske opreme, ki omogoča delovanje Platforme, ter dejavnosti, katerih cilj je kršitev varnosti ali poskus pridobivanja nepooblaščenega dostopa do storitev in vsebin (na primer vdiranje, izogibanje zaščite z geslom itd.); 

• Dejanja, katerih cilj je ali bi lahko povzročila kršitev pravic intelektualne lastnine družbe, osebe, ki je lastnik vsebine in vsebine obiskovalca, ali katere koli tretje osebe, vključno z, vendar ne omejeno na kopiranje, reprodukcijo, razstavljanje in ponovno sestavljanje, obratni inženiring , objavljanje, dajanje na voljo, spreminjanje, ustvarjanje izpeljanih del, prenos, prodaja, licenciranje, urejanje, uokvirjanje, povezovanje ali kakršno koli drugo izkoriščanje storitve in vsebine, razen prenosa gradiva in shranjevanja ene tiskane različice za osebne, nekomercialne namene in pod pogojem, da niso odstranjena vsa obvestila in znamke o avtorskih pravicah in drugih lastniških pravicah; 

• Na Platformi je prepovedano izvajati dejavnosti, ki bi lahko kršile zasebnost katere koli osebe; 

• Dejanja, namenjena prenosu vsebine ali katerega koli dela Platforme, so prepovedana, vključno z, vendar ne omejeno na zbiranje podatkov s pomočjo tehnologij, vključno s tehnologijami, ki simulirajo človeške dejavnosti (na primer "strganje", "podatkovno rudarjenje", "pajek", "botting" "). "In podobne avtomatizirane tehnologije, programi, orodja, algoritmi, procesi), brez izrecnega pisnega dovoljenja HD-WIN; 

• Brez izrecnega pisnega dovoljenja HD-WIN je prepovedana prodaja ali ponujanje storitve ali vsebine (ali njenega dela) prek katerega koli medija, vključno z, vendar ne omejeno na televizijsko in radijsko oddajanje, računalniško omrežje, povezavo in okvirjanje na internetu.  

• Storitev, Vsebina in Podatki se ne smejo uporabljati za ustvarjanje katere koli vrste baze podatkov ali za izboljšanje kakovosti podatkov v lasti katerega koli obiskovalca ali tretje osebe; 

• Prepovedana je uporaba Platforme, vsebine ali storitev za razvoj konkurenčnih izdelkov ali storitev, izdelkov, ki temeljijo na podobnih idejah, funkcionalnostih ali vsebinah.  

Obiskovalcem je prav tako prepovedano uporabljati ali omogočati uporabo Platforme, vsebine in/ali storitev v zvezi z dejavnostmi, ki so kakor koli povezane z državo ali regijo (vključno z njihovimi izvršilnimi organi) ali jim koristijo, v zvezi s katerimi so Združeni narodi, Evropska  unija ali Združeno kraljestvo izrekli sankcije, ki prepovedujejo ali bistveno omejujejo uvoz ali dobavo blaga ali storitev ali dejavnosti, ki se štejejo za prepovedane v skladu s takšnimi sankcijami. 

Obiskovalci lahko pošljejo določeno besedilo znotraj Vsebine z možnostjo »pošlji ta članek po e-pošti« izključno za posredovanje besedilnih informacij drugi osebi, pod pogojem, da želi prejemnik takšne informacije prejeti. 

Omejitve za Registrirane uporabnike. Vsi podatki, ki jih delite z nami prek Platforme (vključno z vašim uporabniškim računom), morajo biti vedno točni, posodobljeni in popolni. Pri ustvarjanju Uporabniškega računa ni dovoljena uporaba lažne identitete, prav tako ni dovoljeno ustvarjanje Uporabniškega računa v imenu druge osebe brez privolitve te osebe. Izjemoma, če se želite naročiti v imenu druge osebe (na primer kot darilo), pošljite svojo obrazloženo zahtevo na: subscription@bloombergadria.com 

Ni mogoče ustvariti več uporabniških računov z istim e-poštnim naslovom. HD-WIN si pridržuje pravico, da onemogoči ustvarjanje Uporabniškega računa s poverilnicami, ki jih po lastni presoji šteje za žaljive ali neprimerne. 

Če se želite hkrati naročiti na več kot en model naročnine, pošljite svojo zahtevo na: subscription@bloombergadria.com. 

Registrirani uporabniki so dolžni onemogočiti uporabo svojih poverilnic za dostop do Uporabniškega računa kateri koli drugi osebi. 

Če ugotovite, da je prišlo do nepooblaščenega dostopa do vašega Uporabniškega računa ali zaradi izgube poverilnic ne morete dostopati do svojega uporabniškega računa, nas o tem nemudoma obvestite. 

V vsakem primeru je Registrirani uporabnik izključno odgovoren za vse dejavnosti, ki se izvajajo prek njegovega uporabniškega računa. 

Prenos kakršne koli naročnine v celoti ali delno ali katerega koli pooblastila, ki ga imate kot registrirani uporabnik, je strogo prepovedan. 

Posledice kršenja omejitev. HD-WIN si pridržuje pravico, da brez odlašanja odstopi od Pogodbe in prekine ali omeji dostop do Platforme in/ali storitev, začasno ustavi ali ukine uporabniški račun, če po lastni presoji ugotovi, da je bilo kršeno katero koli pravilo v tem razdelku pogojev. HD-WIN bo obvestil pristojni državni organ, če ima utemeljene razloge za sum, da Obiskovalec ali katera koli tretja oseba izvaja nedovoljene dejavnosti. 

 1. Vsebina Obiskovalca 

 

HD-WIN ne zahteva ali ne želi prejemati vsebin, ki jih ustvarijo obiskovalci (razen komentarjev po pravilih, opredeljenih v nadaljevanju v besedilu) (v nadaljevanju: Vsebina obiskovalcev). Če se Obiskovalec kljub temu odloči za pošiljanje vsebine v obliki komentarjev, besedil, videa, zvoka, fotografij, idej, predlogov, konceptov in podobnih materialov, taka vsebina obiskovalca ne bo obravnavana kot zaupna in zaščitena. 

Poleg tega se Obiskovalec s predložitvijo vsebine obiskovalcev (vključno s komentiranjem, kot je urejeno pozneje v besedilu) strinja, da bo HD-WIN podelil neizključno, ozemeljsko neomejeno in za nedoločen čas, primerno za podlicenciranje, prenosno, nepreklicno in brezplačno licenco (odobritev) za uporabo, objavljanje, prikazovanje, spreminjanje, razmnoževanje, distribucijo, vsebine obiskovalca ter ustvarjanje izpeljanih del takšne vsebine po presoji HD-WIN in brez nadaljnjega obvestila, plačila ali navedbe imena obiskovalca. 

Obiskovalec zagotavlja: 

- da je avtor ali imetnik pravic intelektualne lastnine v Obiskovalcu vsebine, ki ga je poslal in da ni nobene obveznosti pridobiti nobenega dovoljenja ali soglasja katere koli tretje osebe za zakonito uporabo takšnih vsebin v skladu z zgornjo licenco; 

- da je Vsebina Obiskovalca točna in resnična; 

- da ne krši nobenih zakonskih predpisov, določil Pogodbe ali pravic HD-WIN in tretjih oseb. 

 

Komentarji. Registrirani uporabniki lahko komentirajo objave v Platformi prek svojih uporabniških računov, obiskovalci pa lahko komentirajo objave v naših računih ali straneh na družbenih omrežjih. Komentarji, objavljeni na Platformi, ne odražajo stališč lastnikov in urednikov niti uporabnikov Platforme. 

V nobenem primeru ni dovoljeno puščati komentarjev, ki vključujejo vsebino, ki je nezakonita, še posebej, če: 

a) je žaljiva, pornografska, vulgarna, grozeča, nadležna ali kako drugače neprimerna, 

b) lahko žali dostojanstvo, spol, invalidnost, vero, raso in/ali narodnost, spolno usmerjenost, fizične ali druge značilnosti osebe, 

c) poziva k nasilju v kakršni koli obliki, 

d) se nanaša na marketinške akcije ali druge vsebine promocijske narave, katerih namen je pritegniti poslovne ponudbe kateremu koli komercialnemu subjektu, 

e) se nanaša na politične kampanje in politično trženje, 

f) v zvezi s katerim je Registrirani uporabnik vezan na zakonsko ali Pogodbeno obveznost, da ohranja zaupnost, 

d) je namenjen širjenju lažnih novic, pa tudi povzročanju splošne panike in nemirov, 

h) krši pravico intelektualne lastnine druge osebe, 

i) vsebuje ali lahko vsebuje viruse ali podobne računalniške kode, datoteke ali programe, ustvarjene z namenom uničiti, onemogočiti, prekiniti ali omejiti delovanje strojne ali programske opreme, 

j) lahko škodi mladoletnikom, 

k) vsebuje osebne podatke druge osebe, če za uporabo in razkritje teh podatkov ni pravne podlage. 

HD-WIN si pridržuje pravico, da prepove objavo in odstrani kakršne koli komentarje, ki niso v skladu s Pogoji ali predpisi, brez predhodnega obvestila registriranemu uporabniku (ali obiskovalcu v primeru komentarjev na objave na družbenih omrežjih) po lastni presoji, vključno z razumnem vedenju o nepooblaščenih dejanjih, ki izvirajo od tretjih oseb. 

HD-WIN ni dolžan spremljati vsebine komentarjev, ki jih objavijo obiskovalci, ali raziskati, ali obstajajo okoliščine, ki kažejo na nepooblaščeno dejanje. HD-WIN ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino komentarjev ali kakršne koli vsebine obiskovalcev in v zvezi s tem ne more biti odgovoren tretjim osebam iz kakršnega koli razloga. 

Na zahtevo tretje osebe bo HD-WIN brez odlašanja, najkasneje pa v dveh delovnih dneh od dneva prejema zahteve, odstranil nedopustno vsebino obiskovalcev, razen če meni, da objavljena vsebina obiskovalcev ni v nasprotju z zakonom. V tem primeru lahko HD-WIN stopi v stik z organom, pristojnim za kazenski pregon, in od pristojnega organa zahteva, da ugotovi, ali so bile v konkretnem primeru kršene določbe zakona, zaradi česar je treba vsebino obiskovalca odstraniti. 

 

 1. Registracija in naročnina 

 

Trajanje naročnine. Naročnina se sklene mesečno (minimalno trajanje) ali letno, odvisno od izbranega modela naročnine. 

Registracija. Registracija, torej ustvarjanje uporabniškega računa, se izvede s klikom na gumb "Registracija" v zgornjem desnem kotu Platforme, po katerem se v istem oknu samodejno odpre poseben obrazec za registracijo, v katerega vnesete svoj elektronski naslov in geslo. Po vnosu podatkov in kliku na gumb "Registracija" boste prejeli e-poštno sporočilo, s katerim morate preveriti in potrditi svojo registracijo. Ko se vpišete kot registrirani uporabnik, boste lahko v dostopali do nekaterih spletnih vsebin. 

Naročniški modeli. Kot Registrirani uporabnik se lahko po registraciji naročite na katerega koli od naročniških modelov, ki so na voljo na tej strani. Po izbiri modela naročnine, ki vas zanima, boste preusmerjeni na obrazec, ki ga morate izpolniti z dodatnimi informacijami o: 

1) naročniško obdobje (mesečno ali letno), 

2) plačilno sredstvo (številka bančne kartice) in naslov za izstavitev računa, 

3) naslov za prejemanje pošiljk (če se odločite za naročniški model, ki vključuje tiskano izdajo Bloomberg Adria Businessweek). 

Pri potrditvi naročnine morate izbrati polje, s katerim potrjujete, da sprejemate Pogoje in da ste seznanjeni, da se vaša naročnina samodejno podaljša, če je ne prekličete v skladu s Pogoji. 

Ko opravite vse opisane korake, bo vaša naročnina zaključena. 

Samodejno podaljšanje. Po poteku Pogodbe se izbrani naročniški model samodejno podaljša, dokler se Registrirani uporabnik ne odloči za preklic naročnine. Registrirani uporabnik je dolžan obvestiti HD-WIN o preklicu naročnine najmanj 3 (tri) dni pred iztekom zadnjega naročniškega obdobja tako, da pošlje e-pošto na subscription@bloomberadria.com ali contact@bloombergadria.com. Če Registrirani uporabnik ne prekliče naročnine v skladu s to točko, je izključno odgovoren za plačilo vseh zapadlih zneskov naročnine nastalih zaradi samodejno podaljšane Pogodbe. 

Odpoved naročnine. Če želi Registrirani uporabnik preklicati naročnino pred iztekom trenutnega naročniškega obdobja, bo do preklica naročnine prišlo prvi dan po izteku trenutnega naročniškega obdobja. Registrirani uporabnik, ki je preklical naročnino, si pridržuje pravico do dostopa in uporabe Platforme, vsebine in storitev v enakem obsegu do izteka trenutnega naročniškega obdobja. Registrirani uporabnik ni upravičen do vračila plačane naročnine v primeru, da odpove naročnino pred iztekom naročniškega obdobja (vključno z letnimi naročninami). Preklic naročnine ne pomeni samodejnega izbrisa uporabniškega računa, kot je razloženo v razdelku Deaktivacija naročnine / Brisanje uporabniškega računa. 

Promocijske ponudbe. HD-WIN si pridržuje pravico, da po lastni presoji Registriranim uporabnikom ponudi promocijske cene naročnine ali brezplačen dostop do vsebine, ki se običajno plača v skladu z naročniškimi modeli, v skladu s Pogoji, ki jih HD-WIN predpisuje za vsako promocijsko ponudbo in objavlja na Platforma, socialna omrežja in marketinško gradivo (v nadaljevanju: Promocijska ponudba). Promocijske ponudbe veljajo v obdobju, ki ga HD-WIN določi po lastni presoji, po izteku obdobja pa Promocijske ponudbe še naprej veljajo po redni ceni naročnine, ki so navedene na strani Modeli naročnine. Podrobnejši Pogoji in ugodnosti, ki jih zagotavljajo Promocijske ponudbe, bodo objavljeni na Platformi pred začetkom Promocijske ponudbe. 

Nadaljnja uporaba Storitve v okviru Promocijske ponudbe po poteku Promocijske ponudbe praviloma pomeni skladnost z naročniškimi Pogoji, za katere velja Promocijska ponudba, Registriranemu uporabniku pa bo storitev zaračunana v skladu z Naročniškim modelom brez dodatnega obvestila, razen če Registrirani uporabnik prekliče uporabo pred iztekom promocijske ponudbe tako, da pošlje e-pošto subscription@bloombergadria.com. HD-WIN lahko s posebno promocijsko ponudbo registriranemu uporabniku predpiše ugodnejše pogoje, pri čemer imajo ti Pogoji prednost. 

Vsak Registrirani uporabnik lahko uporabi promocijsko ponudbo največ enkrat, ne glede na njeno vrsto, trajanje ali razpoložljivost, razen če je v promocijski ponudbi določeno drugače. 

Posebne ugodnosti. Registrirani uporabniki, ki zaradi določenega trajanja naročniškega obdobja izpolnjujejo pogoje za posebne ugodnosti, ki jih zagotavlja HD-WIN, so lahko v določenem obdobju upravičeni do znižanih zneskov nadomestil. Za več informacij o posebnih ugodnostih, ki jih ponujamo, nas kontaktirajte tako, da nam pošljete e-pošto na: subscription@bloombergadria.com. 

Deaktiviraj naročnino/izbriši uporabniški račun. Deaktivacija in izbris Uporabniškega računa sta podrobneje urejena v razdelku Prenehnje Pogodbe. 

 

 1. Nadomestilo in plačilo 

 

Ko se Registrirani uporabnik prvič naroči na Naročniški model, se naročnina plača pred začetkom prvega obračunskega obdobja (mesec ali leto). Minimalno obdobje naročnine je en mesec. HD-WIN vnaprej pripravi letno naročnino za celotno obračunsko obdobje. 

Obveznost plačila pristojbine za kateri koli model naročnine zapade takoj po tem, ko Registrirani uporabnik izbere enega od naročniških modelov. Po izbiri Naročniškega modela bo Registrirani uporabnik pustil podatke o plačilnem sredstvu, takoj po potrditvi naročnine pa bo zaračunan ustrezen znesek pristojbine za Naročniški model, skladno z razdelkom Registracija in naročnina. S sprejemom pogojev Registrirani uporabnik daje soglasje, da HD-WIN zaračuna naročnino preko navedenega plačilnega sredstva. 

Plačilo naročnine je možno: 

1) prek plačilnega sistema Stripe. Pogoje uporabe plačilnega sistema Stripe si lahko preberete na naslednji povezavi. 

2) prek bančne kartice poslovne banke, pri kateri ima Registrirani uporabnik odprt račun. 

V primeru, da Registrirani uporabnik HD-WIN ne obvesti o preklicu naročnine, se bo štelo, da je Registrirani uporabnik soglašal s podaljšanjem Pogodbe in bo naročnina samodejno podaljšana v skladu z razdelkom Registracija in naročnina , po katerem se naročnina zaračuna prvi dan po izteku prejšnjega obračunskega obdobja v skladu s Pogoji in izbranim modelom naročnine. Če Registrirani uporabnik na izbranem plačilnem sredstvu nima dovolj sredstev za plačilo nadomestila za naslednji mesec, bo HD-WIN o tem obvestil Registriranega uporabnika in zahteval zavarovanje sredstev ali predlagal spremembo plačilnega sredstva. Če Registrirani uporabnik po 14 dneh od prvega dne po preteklem obračunskem obdobju ne zagotovi dovolj sredstev za pokritje naročnine za naslednji mesec, ima HD-WIN pravico preklicati naročnino in deaktivirati/izbrisati uporabniški račun Registriranega Uporabnik. V tem primeru ima HD-WIN pravico zaračunati sorazmerno nadomestilo za obdobje, v katerem je bil Registrirani uporabnik aktiven. 

Registrirani uporabnik lahko prekliče naročnino pred iztekom naročniškega obdobja tako, da pošlje zahtevo za preklic prek Uporabniškega računa ali pošlje e-pošto na naslov: subscription@bloombergadria.com.  

Registrirani uporabnik je seznanjen z dejstvom, da lahko v zvezi s plačilom naročnine nastanejo dodatni stroški v obliki provizij in/ali provizij poslovnih bank ali drugih ponudnikov elektronskih plačilnih storitev (Stripe), ter da so ti stroški ne spadajo v nadomestilo po Pogodbi. Za poravnavo tovrstnih dodatnih stroškov je odgovoren izključno registrirani uporabnik, zato vam svetujemo, da obstoj teh stroškov vnaprej preverite pri subjektu, preko katerega plačujete naročnino. 

Registrirani uporabnik lahko kadar koli spremeni izbrano plačilno sredstvo v okviru svojega uporabniškega računa. Če Registrirani uporabnik do plačila novega naročniškega obdobja sploh ni določil plačilnega sredstva ali ni navedeno pravilno, veljavno in sprejemljivo plačilno sredstvo, zaradi česar naročnina ni mogoča, bo HD -WIN Registriranega uporabnika pisno opomnil na obveznost plačila naročnine uporabnika, da spremeni podatke o plačilnem sredstvu tako, da pošlje elektronsko sporočilo na naslov Registriranega uporabnika, ki je povezan z uporabniškim računom. Registrirani uporabnik je dolžan v roku 5 dni od dneva pošiljanja navedene elektronske pošte s strani HD-WIN spremeniti podatke o plačilnem sredstvu na Uporabnikovem računu, torej plačati naročnino. V nasprotnem primeru si HD-WIN pridržuje pravico, da začasno onemogoči uporabniški račun, dokler niso poravnane vse zapadle naročnine. 

Zneski nadomestil za vsak posamezen model naročnine se lahko občasno spremenijo. Če pride do spremembe zneska nadomestila v času trajanja Pogodbe z registriranim uporabnikom, se spremenjeni znesek začne uporabljati od prvega naslednjega obdobja po izteku trenutnega naročniškega obdobja, v katerem je bil znesek nadomestila spremenila. Za spremembo nadomestila se uporabljajo določbe 4. razdelka (Spremembe Pogodbe). 

 

 1. Neobstoj pravice do odstopa 

 

Registrirani uporabnik ni upravičen do odstopa od Pogodbe, ko Družba Storitev izvaja kot digitalno storitev ali vsebino, ki ni dostavljena na materialnem nosilcu podatkov, če se je izpolnjevanje Pogodbe začelo z izrecnim predhodnim soglasjem Registriranega uporabnika za začetek izvajanja Storitev v času odstopnega roka in s potrditvijo Registriranega uporabnika, da je seznanjen s tem, da bo s tem izgubil pravico do enostranskega odstopa od Pogodbe. 

Registrirani uporabnik s klikom na označeno mesto ob oddaji naročila soglaša z izpolnitvijo Pogodbe v času odstopnega roka in potrjuje, da se zaveda, da bo izgubil pravico do enostranskega odstopa od Pogodbe v roku 14 dni od dneva sklenitve Pogodbe, ne da bi navedel razloge za prekinitev. Po sklenitvi Pogodbe bo Družba Registriranemu uporabniku posredovala digitalni izvod Pogodbe in potrdilo o predhodnem izrecnem soglasju Registriranega uporabnika za začetek opravljanja storitev v času odstopnega roka in privolitvi potrošnika, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe

Vendar lahko Registrirani uporabnik odpove Pogodbo v skladu s pravili v razdelku Registracija in naročnina. 

 

 1. Novice 

 

Vsi obiskovalci imajo možnost, da se naročijo na novice, da bodo obveščeni o naših posebnih ponudbah in akcijah o izdelkih in storitvah. Naročnina na novice je opravljena: 

• če ste Registriran uporabnik - z izbiro ustreznega polja v nastavitvah uporabniškega računa, 

• če ste Obiskovalec - z vnosom elektronskega naslova v za to predvideno polje znotraj Platforme. 

Na naš poštni seznam boste dodani šele, ko boste za to dali izrecno privolitev ali pa bomo v določenih primerih, kadar to dovoljujejo veljavni predpisi, zbirali podatke na podlagi zakonitega interesa. 

Upoštevajte, da za pošiljanje novičnika zbiramo določene osebne podatke v skladu z našo Politiko zasebnosti. 

S seznama oseb, ki prejemajo novice , se lahko kadar koli odjavite tako, da sledite navodilom na dnu vsakega e-poštnega sporočila, ki ga prejmete v novičniku . V tem primeru bodo vaši osebni podatki izbrisani, kot je opisano v naši Politiki zasebnosti. 

 

 1. Spletne strani tretjih oseb 

 

HD-WIN nima nadzora ali kakršnih koli pravic v zvezi s katero koli spletno stranjo tretjih oseb. Uporaba spletne strani posamezne tretje osebe je urejena s Pogoji in Politiko zasebnosti ter določeno spletno stranjo tretje osebe, ki se lahko bistveno razlikuje od pogojev in politike zasebnosti družbe. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z razpoložljivostjo ali funkcionalnostjo katere koli spletne strani tretjih oseb, niti v zvezi s Pogoji in/ali Politiko zasebnosti, ki veljajo zanje. 

Družba ne odgovarja za točnost, pravočasnost ali vsebino informacij, objavljenih na spletni strani tretje osebe ali katerem koli drugem viru, do katerega je mogoče dostopati prek povezave, ki je na voljo na Platformi. 

Dejstvo, da je povezava na spletno mesto tretje osebe na voljo na Platformi, ne pomeni ali namiguje, da HD-WIN podpira ali priporoča storitve ali izdelke subjekta, ki je lastnik spletnega mesta tretje osebe. 

Obiskovalec je izključno odgovoren in nosi tveganje za dostop do spletne strani tretje osebe. Obiskovalec je seznanjen z dejstvom, da z zapustitvijo Platforme prenehajo veljati Pogoji in Politika zasebnosti. 

 

 1. Neobstoj jamstva  

 

Obiskovalec (vključno z Registriranim uporabnikom) dostopa do Platforme in jo uporablja na lastno odgovornost in se zaveda, da HD-WIN zagotavlja Platformo "tako, kot je in kot je na voljo". HD-WIN ne zagotavlja (niti implicitno niti eksplicitno): 

• da bodo Platforma, vsebina in storitve (vključno z naročniškimi storitvami) ustrezale posebnim potrebam ali zahtevam obiskovalca, 

• da bo storitev ves čas funkcionalna, točna, varna, neprekinjena, zadovoljive kakovosti in brez napak, 

• da je vsebina točna in zanesljiva, 

• da bodo vse napake ali opustitve v zvezi s Storitvami popravljene. 

HD-WIN si pridržuje polno pravico, da brez predhodnega obvestila uporabnikom in registriranim uporabnikom s predhodnim obvestilom v razumnem času kadar koli: 

(a) onemogočiti ali začasno onemogočiti dostop do Platforme v celoti ali delno, 

(b) spremeni vsebino ali kateri koli del Platforme, 

(c) začasno ustavi delovanje Platforme zaradi rednega ali izrednega vzdrževanja, potrebnih posodobitev, odprave pomanjkljivosti ali iz drugih razlogov. 

HD-WIN ne jamči in ne odgovarja za funkcionalnost komponent strojne in programske opreme, ki jih Obiskovalec uporablja za dostop do Platforme in storitev in njihovo uporabo, niti za storitve, ki jih v zvezi s Platformo zagotavljajo tretje osebe, kot je kakovost interneta. povezave in povezave. Obiskovalec nam v zvezi s tem nima možnosti podajati nobenih zahtev. 

Pridržujemo si pravico, da prekinemo Platformo in/ali zagotovimo storitve kadarkoli, brez navedbe razloga, in zagotovili bomo, da bodo zneski, plačani na podlagi naročnine na Platformo, za obdobje po prenehanju Platforme/zagotavljanju Storitve vrnjeni registriranim uporabnikom na enak način, kot so vplačani. 

Platforma, vsebina in storitve so zgolj informativne narave. Informacije v zvezi s financami, borzo, poslovanjem, naložbami, knjigovodstvom, geopolitičnimi in političnimi vprašanji ter vse druge informacije, objavljene na Platformi, so del vsebine izključno z namenom zagotavljanja informacij. Nič, kar je na Platformi, ne predstavlja pravnega, komercialnega, poslovnega ali drugega nasveta. Ne jamčimo, da je kakršno koli stališče, mnenje, izjava ali priporočilo v katerem koli delu vsebine točna, ažurna ali popolna. 

 

 1. Omejitev odgovornosti  

 

V nobenem primeru, v dovoljenem obsegu, HD-WIN (vključno s partnerji) ali njihovi zastopniki, zastopniki in člani ne bodo odgovorni obiskovalcu ali kateri koli tretji osebi za: 

(1) kakršno koli škodo, izgubo, stroške ali druge škodljive posledice, ki nastanejo kot posledica neposredne ali posredne uporabe ali nezmožnosti uporabe Platforme, vsebine ali storitev, 

(2) nepooblaščen dostop do Uporabniškega računa ali škodljive posledice, ki lahko iz tega izhajajo. 

Izjeme. Omejitev odgovornosti ne velja v primerih škode, ki je posledica namerne kršitve Pogodbe s strani HD-WIN. 

Če se ugotovi, da je katera koli od prej opisanih omejitev odgovornosti neizvršljiva ali v primeru ugotovitve odgovornosti Družbe, se Obiskovalec strinja, da skupna ugotovljena odgovornost Družbe ne sme presegati zneska vseh nadomestil, ki jih plača Obiskovalec družbi po Pogodbi za 12 mesecev pred dnevom ugotavljanja odgovornosti družbe. 

Obiskovalec se strinja, da omejitve odgovornosti, opisane v tem razdelku, predstavljajo ustrezno razporeditev tveganja med družbo in obiskovalcem ter predstavljajo nepogrešljiv element Pogodbe ter da Platforma, vsebina in storitve ne bi obstajale ali jih Družba ne bi zagotavljalo brez opisane omejitve. 

Višja sila. Družba ni odgovorna za kakršno koli kršitev Pogodbe, ki je posledica okoliščin, ki jih ni bilo mogoče razumno predvideti in so zunaj nadzora Družbe, kot so naravne nesreče, vojna, dejanje pristojnega organa, politične ali gospodarske sankcije, državljanski nemiri, teroristični napad, stavka, zrušitev interneta ali katera koli druga okoliščina, ki se lahko šteje za višjo silo v skladu z veljavno zakonodajo. Ta izjema velja le, če je posebna okoliščina neposredno vplivala ali preprečila Družbi, da bi izpolnila svojo Pogodbeno obveznost. 

Ta razdelek nima za cilj: 

(a) odstopati od ali omejiti uporabo kakršne koli zakonske omejitve ali izključitve odgovornosti, 

(b) predvideti omejitev ali izključitev odgovornosti Registriranega uporabnika za plačilo naročnine v skladu s Pogodbo. 

 

 1. Dostava in skladnost storitve ter odgovornost Družbe 

 

Dostava storitve 

Družba Registriranemu uporabniku dostavlja Storitve brez nepotrebnega odlašanja po sklenitvi Pogodbe, razen če se Družba in registrirani uporabnik ne dogovorita drugače. 

Za namene pojasnila se šteje, da je družba izpolnila svojo obveznost dostave v času, ko je bila Storitev, primerna za dostop ali prenos, na voljo Registriranemu uporabniku ali fizični ali virtualni napravi, ki jo je Registrirani uporabnik izbral za ta namen.  

Prodajalec je odgovoren za vsako nedobavo Storitev. 

 

Usklajenost storitve in izdelka 

Družba Registriranemu uporabniku dostavlja Storitve, ki morajo:. 

a) ustrezati opisu, količini in kakovosti ter imeti funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge značilnosti, kot so določene v Pogodbi; 

(b) so primerne za kakršne koli posebne namene, za katere jih Registrirani uporabnik potrebuje in s katerimi je Registrirani uporabnik seznanil Družbo najpozneje ob sklenitvi Pogodbe in za katere je Družba dala svoje soglasje; 

(c) biti dobavljene z vso dodatno opremo, navodili, vključno z navodili za namestitev, in podporo strankam, kot je določeno v Pogodbi; in 

(d) biti posodobljene, kot je določeno v Pogodbi. 

Če Pogodba predvideva neprekinjeno dostavo Storitev v določenem obdobju, mora biti ta Storitev skladna v celotnem obdobju. 

Družba lahko spremeni Storitev, ki presega tisto, kar je potrebno, da Storitev še naprej ostane skladna, pod pogojem, da so izpolnjeni naslednji Pogoji: 

(a) Pogodba dovoljuje takšno spremembo in navaja utemeljen razlog zanjo; 

(b) je bila taka sprememba opravljena brez dodatnih stroškov za Registriranega uporabnika; 

(c) Registrirani uporabnik je o spremembi obveščen na jasen in razumljiv način; in 

(d) v primerih, če sprememba negativno vpliva na dostop ali uporabo Registriranega uporabnika, je Registrirani uporabnik v razumnem času pred spremembo na trajnem nosilcu podatkov obveščen o značilnostih in času spremembe ter o pravici do odstopa od Pogodbe ali o možnosti, da se ohrani Storitev brez takšne spremembe. 

Registrirani uporabnik ima pravico odstopiti od Pogodbe, če sprememba negativno vpliva na dostop ali uporabo Registriranega uporabnika do Storitve, razen če je ta negativni vpliv zanemarljiv. 

Breme dokazovanja, ali je Storitev dostavljena, je na Družbi. 

Registrirani uporabnik sodeluje z družbo, kolikor je razumno mogoče in potrebno, da bi ugotovil, ali je vzrok za neskladnost Storitve digitalno okolje Registriranega uporabnika. Obveznost sodelovanja je omejena na tista tehnično razpoložljiva sredstva, ki so najmanj moteča za Registriranega uporabnika. 

Če Registrirani uporabnik ne sodeluje in če je družba Registriranega uporabnika pred sklenitvijo Pogodbe na jasen in razumljiv način obvestila o tej zahtevi, je dokazno breme, ali je neskladnost obstajala, na Registriranem uporabniku. 

Registrirani uporabnik je dolžan družbo obvestiti o obstoju vidnih napak na izdelku v dveh mesecih od dneva, ko je napako odkril, najkasneje pa v dveh letih od dneva, ko je Registrirani uporabnik o neskladnosti Storitve obvestil Družbo.. 

 

 

Posodabljanje  

Družba zagotovi, da je Registrirani uporabnik obveščen o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti izdelka ali storitve, in da so mu te posodobitve dostavljene v obdobju: 

(a) v okviru katerega mora biti Storitev dostavljena v skladu s Pogodbo, če Pogodba predvideva neprekinjeno dostavo za določeno obdobje; oz 

(b) v okviru katerega ga lahko Registrirani uporabnik razumno pričakuje glede na vrsto in namen Storitve ter ob upoštevanju okoliščin in narave Pogodbe, če Pogodba predvideva enkratno dostavo ali vrsto posameznih dobav. 

Če Registrirani uporabnik posodobitve, ki jo je dostavila Družba v skladu z zgornjo obveznostjo, ne namesti v razumnem roku, Družba ni odgovorna za neskladnost, ki je posledica izključno nenamestitve ustrezne posodobitve pod naslednjimi Pogoji: 

(a) Družba je Registriranega uporabnika obvestila o razpoložljivosti posodobitve in posledicah, če Registrirani uporabnik posodobitev ne namesti; in 

(b) nenamestitev ali nepravilna namestitev posodobitve s strani Registriranega uporabnika ni posledica pomanjkljivosti v navodilih za namestitev, ki jih zagotovi Družba. 

 

Nepravilna integracija  

Vsaka neskladnost, ki je posledica nepravilne integracije Storitev v digitalno okolje Registriranega uporabnika, se šteje za neskladnost Storitev, če: 

(a) je bila integracija Storitev izvedena s strani Družbe ali v okviru njene odgovornostjo; oz 

(b) je predvideno, da integracijo Storitev izvede Registrirani uporabnik, nepravilna integracija pa je posledica pomanjkljivosti v navodilih za integracijo, ki jih je zagotovila Družba. 

  

Odgovornost Družbe kot prodajalca 

Če Družba Storitev ne dostavi v skladu s obveznostjo iz odseka Dostava storitve tega razdelka, Registrirani uporabnik Družbo pozove k dostavi Storitev. Če Družba Storitev ne dostavi naknadno in brez nepotrebnega odlašanja ali v dodatnem roku, o katerem sta se Družba in Registrirani uporabnik izrecno dogovorila, ima Registrirani uporabnik pravico odstopiti od Pogodbe. 

V primeru neskladnosti ima Registrirani uporabnik pravico do uskladitve Storitev ali do sorazmernega znižanja cene ali do odstopa od Pogodbe. 

Družba prilagodi Storitve v razumnem času od trenutka, ko Registrirani uporabnik obvesti Družbo o neskladnosti, brezplačno in brez kakršnih koli bistvenih nevšečnosti za Registriranega uporabnika, ob upoštevanju vrste te Storitve in namen, za katerega Registrirani uporabnik te Storitve potrebuje. 

Registrirani uporabnik uveljavlja pravico do odstopa od Pogodbe z izjavo Družbi, v kateri je izražena odločitev Registriranega uporabnika o prekinitvi Pogodbe. 

V primeru odstopa od Pogodbe Družba Registriranemu uporabniku povrne vse vplačane zneske po Pogodbi. 

V primerih, ko Pogodba predvideva dostavo Storitev v zameno za določeno ceno in v določenem obdobju ter je bila Storitev skladna v določenem obdobju pred prekinitvijo, Družba Registriranemu uporabniku povrne le sorazmerni del cene, pri kateri je bila Storitev neskladna, in kateri koli del cene, ki jo je Registrirani uporabnik plačal vnaprej za katero koli obdobje Pogodbe, ki bi ostalo, če Pogodba ne bi bila prekinjena. 

Vsak znesek, ki ga je Družba dolžna vrniti Registriranemu uporabniku zaradi znižanja cene ali odstopa od Pogodbe, se Registriranemu uporabniku vrne brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v 14 dneh od dneva, ko je Družba obveščena o odločitvi Registriranega uporabnika, da uveljavlja svojo pravico do znižanja cene ali do odstopa od Pogodbe. . 

Družba vrne plačilo z enakim plačilnim sredstvom, ki ga je uporabil Registrirani uporabnik pri plačilu Storitve, razen če se Registrirani uporabnik izrecno strinja z drugačnim vračilom in pod pogojem, da Registrirani uporabnik ne nosi nobenih stroškov za to vračilo. 

Registrirani uporabnik se po prekinitvi Pogodbe vzdrži uporabe Storitev in jih ne daje na voljo tretjim osebam. 

 

Napake, za katere Družba kot prodajalec ne odgovarja  

Družba ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po preteku dveh let od dobave Storitev . Pravice Registriranega uporabnika, ki je Družbo pravočasno obvestil o obstoju napake, ugasnejo po preteku dveh let, šteto od dneva ko je Registrirani uporabnik o neskladnosti Storitve obvestil Družbo. 

Če je Registrirani uporabnik na podlagi navedb Družbe ali njegovega zastopnika pričakoval obstoj določenih lastnosti, se napaka ne upošteva, če Družba za te izjave ni vedela in od nje ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedela ali so bile te izjave popravljene na enak ali primerljiv način, kot so bile podana do trenutka sklenitve Pogodbe ali izjave niso mogle vplivati na odločitev Registriranega uporabnika, da sklene Pogodbo. 

Družba ne odgovarja za neskladnost dobavljene Storitve, če je Družba Registriranega uporabnika ob sklenitvi posebej obvestila, da posamezna lastnost Storitve odstopa od objektivnih zahtev za skladnost, in je Registrirani uporabnik ob sklenitvi te Pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje. 

 

Izguba pravice do odstopa od Pogodbe zaradi napak 

Registrirani uporabnik izgubi pravico do odstopa od Pogodbe zaradi napake (neskladnosti), ko stvari ni mogoče vrniti ali vrniti v stanju, v katerem je bila prejeta. 

Registrirani uporabnik pa lahko odstopi od Pogodbe zaradi napake, če je artikel v celoti ali delno odpovedan ali poškodovan zaradi napake, ki utemeljuje odstopi od Pogodbe, ali zaradi dogodka, ki ne izvira od njega ali osebe, za katero on je odgovoren. Enako velja, če je artikel v celoti ali delno poškodovan ali poškodovan zaradi izpolnjevanja obveznosti Registriranega uporabnika pregleda artikla ali če je Registrirani uporabnik med njegovo redno uporabo pred odkritjem napake porabil ali spremenil del artikla in če je poškodba oz. sprememba je nesmiselna. 

 

 1. Odškodnina 

 

Obiskovalec se strinja, da bo, če je njegova odškodninska odgovornost ugotovljena, na lastne stroške, branil in odškodoval HD-WIN (vključno s Partnerji) pred vsemi terjatvami, zahtevki, odškodnino, stroški, vključno z razumnimi stroški pravnega zastopanja, ki izhajajo iz ali v povezavi s Platformo, vsebino in/ali storitvami, vključno z, vendar ne omejeno na: 

(a) uporabo Platforme, vsebine in/ali storitev s strani Obiskovalca ali druge osebe, ki uporablja napravo Obiskovalca, 

(b) uporabo Platforme, vsebine in/ali storitve prek uporabniškega računa, 

(c) kršitev Pogodbe s strani Obiskovalca ali druge osebe, ki uporablja napravo Obiskovalca (vključno z uporabniškim računom, če je primerno), vključno s kršitvijo katere koli obveznosti Obiskovalca, ki izhaja iz Pogodbe, 

(d) kakršne koli obtožbe o kršitvi pravic intelektualne lastnine, pravic zasebnosti ali drugih pravic katere koli tretje osebe zaradi uporabe Platforme, vsebine in/ali storitev s strani Obiskovalca ali druge osebe, ki uporablja napravo Obiskovalca (vključno z uporabniškim računom, če je primerno), 

(e) kakršne koli spremembe, odstranitve, izbrisi, dodatki ali druge oblike nepooblaščene uporabe v zvezi s Platformo, vsebino in/ali Storitvami s strani Obiskovalca ali drugih oseb, ki uporabljajo napravo Obiskovalca (vključno z uporabniškim računom, če je primerno). 

Če se ugotovi, da je Obiskovalec odgovoren za škodo, bo Obiskovalec Družbi povrnil vse in vse stroške in škodo, vključno, vendar ne omejeno na, razumne stroške pravnega zastopanja in stroške, ki na kakršen koli način izhajajo iz takega zahtevka ali zahtevka, dejanja ali katerega koli drugega vrste postopkov, ki se vodijo v zvezi s tako zahtevkom ali zahtevkom. 

HD-WIN si pridržuje pravico, da na lastne stroške sprejme vse potrebne ukrepe za obrambo in vodenje postopka, ki je predmet odškodnine s strani Obiskovalca, v tem primeru pa se Obiskovalec zavezuje, da bo Družbi zagotovil vso potrebno pomoč in pomoč pri takšni obrambi in uveljavljanje svojih pravic do primera sodelovanja v postopku kot intervenienta. 

Če je ugotovljena njegova odškodninska odgovornost, Obiskovalec Družbi povrne stroške za pravno zastopanje v primeru sodnih postopkov, ki jih Družba sproži zoper Obiskovalca zaradi kršitve obveznosti Obiskovalca, opisane v tem razdelku. 

 

 1. Korespondenca 

 

Obiskovalec ali Registrirani uporabnik se lahko obrneta na HD-WIN tako, da pošljeta povpraševanje na enega od naslednjih načinov: 

• na e-poštni naslov: subscription@bloombergadria.com 

• na naslovu Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška, 

• po telefonu 01 3497525, 

• preko kontaktnega polja v Uporabniškem računu. 

HD-WIN lahko stopi v stik z Registriranim uporabnikom na naslednje načine: 

• kadar je Registrirani uporabnik fizična oseba: preko elektronskega naslova, na katerega je povezan uporabniški račun. 

• Kadar je Registrirani uporabnik pravna oseba: preko elektronskega naslova, na katerega je povezan uporabniški račun, ali preko elektronskega naslova, vpisanega v javni register gospodarskih družb, ali s pisno pošiljko na naslov sedeža Družbe. 

Obvestilo ali sporočilo se bo štelo za dostavljeno: 

(a) v primeru dostave po e-pošti: naslednji delovni dan od dneva odpreme, 

(b) v primeru dostave s kurirsko službo: na dan, naveden na potrdilu o prejemu kurirske službe, 

(c) v primeru dostave s priporočeno pošto: peti delovni dan po datumu odpreme. 

Za namene te Pogodbe delovni dan pomeni delovni dan v kraju, kjer ima HD-WIN registrirani sedež. 

Družba in Registrirani uporabnik imata pravico spremeniti naslov za korespondenco, določen v Pogodbi, pod pogojem, da o tem vnaprej obvesti drugo stran v skladu s tem oddelkom. 

  

 1. Prenehanje Pogodbe 

 

Pogodba velja do: 

1. Prekinitev s strani Obiskovalca ali Registriranega uporabnika. 

2. Prekinitev s HD-Win. 

Prekinitev s strani obiskovalca. Obiskovalec lahko kadar koli preneha uporabljati Platformo in Storitev ter uniči ves material, pridobljen s Storitvijo, kar se bo štelo za ukinjeno (razen če je Registrirani uporabnik). 

Prekinitev s strani Registriranega uporabnika. Registrirani uporabnik lahko kadar koli preneha uporabljati Platformo in Storitev ter uniči ves material, pridobljen s Storitvijo. 

Z deaktivacijo ali izbrisom Uporabniškega računa se Pogodba šteje za odpovedano, ne glede na razlog za deaktivacijo ali izbris. 

Registrirani uporabnik ima pravico: 

 • deaktivirati uporabniški račun, pri čemer bo potrditev deaktivacije še vedno omogočila dostop do Uporabniškega računa in do Storitev, ki so bile na voljo na podlagi izbranega modela naročnine. Po deaktivaciji lahko uporabniški račun in naročnino ponovno aktivirate v 30 dneh. Po izteku 30-dnevnega roka se uporabniško naročilo trajno izbriše in Pogodba se šteje za odpovedano, vaše osebne podatke pa bomo izbrisali v skladu s pogoji, opredeljenimi v Politiko zasebnosti. 

 • izbrisati uporabniški račun, tako da potrdite izbris, vaš uporabniški račun se trajno izbriše in vaša naročnina se samodejno prekine. Po izbrisu Uporabniškega računa bo HD-WIN vaše osebne podatke obravnaval v skladu s Politiko zasebnosti. V tem primeru se šteje, da je z izbrisom prekinjena Pogodba. 

Registrirani uporabnik, ki je Pogodbo odpovedal pred iztekom naročnine, ni upravičen do vračila vplačanega zneska (ne v celoti niti delno), kot je podrobneje urejeno v razdelku Odpoved naročnine. 

Odpoved s strani HD-WIN zaradi kršitve Pogodbe. HD-WIN ima pravico kadarkoli deaktivirati naročnino, če Registrirani uporabnik ne plača pristojbine v skladu z izbranim naročniškim modelom. 

HD-WIN si pridržuje pravico, da kadar koli deaktivira naročnino, torej izbriše uporabniški račun, če se izve, da je Registrirani uporabnik ravnal v nasprotju s Pogodbo ali katero koli veljavno zakonodajo ali po odredbi pristojnega državnega organa, s takojšnjim učinkom od dneva obvestila o odstopu. HD-WIN ima diskrecijsko pravico pri odločanju, ali Registrirani uporabnik krši Pogodbo ali veljavno zakonodajo. Če HD-WIN ve, da obstajajo okoliščine, ki kažejo na kršitev Pogodbe ali veljavne zakonodaje, ima HD-WIN pravico vnaprej blokirati uporabniški račun za obdobje do 30 dni. HD-WIN ne more biti odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi začasne prekinitve ali enostranskega odstopa zaradi kršitve Pogodbe. 

Prekinitev HD-WIN brez kršitve Pogodbe. HD-WIN ima pravico kadar koli prekiniti dostop do Platforme in prenehati zagotavljati storitve brez razloga v zvezi z ravnanjem Registriranega uporabnika z obveznostjo, da o tem obvesti Registrirane uporabnike najmanj 30 (trideset) dni vnaprej. V primeru, da Registriranemu uporabniku ni poteklo naročniško obdobje v skladu z izbranim modelom naročnine, bo HD-WIN po lastni presoji omogočil dostop do Platforme in storitev do izteka naročniškega obdobja ali vrnil del pristojbine Registriranemu uporabniku. 

Obveznosti Registriranega uporabnika po prenehanju. Registrirani uporabnik je dolžan brez odlašanja, najkasneje pa na dan prenehanja Pogodbe, uničiti vsa gradiva, ki izhajajo iz Platforme ali vsebine in storitev, ter vse kopije in povezane dokumente. 

Določbe, ki se uporabljajo po prenehanju Pogodbe. Obveznosti, ki še naprej veljajo po prenehanju Pogodbe, so: 

1.)  Plačilna obveznost, ki je nastala pred prenehanjem Pogodbe 

2.) Členi  5., 6., 7., 13., 14., 16., 18. in 19. 

 

 1. Vložitev pritožb in reševanje sporov 

Družba vsem Obiskovalcem dovoljuje, da svoje pritožbe pošljejo po elektronski pošti na naslov contact@bloombergadria.com, Družba pa bo Obiskovalca obvestila o prejeti pritožbi. Družba bo na vse pripombe in pritožbe odgovorila najkasneje v 8 dneh od dneva prejema pritožbe. 

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s Pogodbo, bodo ob spoštovanju zakonodaje države Obiskovalca veljali ustrezni predpisi države sedeža Družbe. V primeru spora bosta Obiskovalec in Družba poskušali spor rešiti sporazumno, če to ni mogoče, pa je pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče, odvisno od predmeta spora. 

Reševanje sporov je možno pred spravnimi centri. 

Potrošniški spori se lahko rešujejo prek Platforme ODR Evropske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR  . 

 

 1. Naslovi, Neodpoved, Delna ničnost in Celotna Pogodba 

 

Naslovi. Naslovi razdelkov v Pogodbi so podani samo zaradi lažjega iskanja in ne smejo imeti nobenega pravnega učinka niti niso pomembni za razlago Pogodbe. 

Neobstoj odrekanja pravicam. Naša odločitev, da ne uveljavljamo pravic po predpisih in Pogodbi, se ne bo razlagala kot odpoved pravici. 

Delna ničnost. Če se katera koli določba Pogodbe razglasi za nično, ničnost takšne določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb Pogodbe, ki ostanejo v veljavi in se še naprej v celoti uporabljajo. 

V primeru ničnosti katere koli določbe Pogodbe zaradi njenega v nasprotju z veljavnimi  predpisi, se taka določba, samo glede posebnega razloga za ničnost in v zvezi s posebnimi okoliščinami, razlaga na način, skladen z veljavnimi predpis. Takšna spremenjena razlaga je omejena v obsegu, ki je potreben, da Pogodba povzroči pravni učinek in v prizadevanju, da čim bolj ohrani prvotni pomen. 

Celotna Pogodba. Določbe te Pogodbe (vključno z občasnimi spremembami) kot celota predstavljajo sporazum med Družbo in Obiskovalcem. Sporazum nadomešča vse prejšnje ali trenutne, ustne ali pisne Pogodbe in sporazume, ki sta si jih izmenjala Družba in Obiskovalec, če obstajajo. 

V primeru kakršnega koli neskladja med določbami Pogodbe in katero koli izjavo, izjavo ali drugo informacijo, objavljeno na Platformi, ki je navedena v vsebini ali v kateri koli korespondenci med Družbo in Obiskovalcem, prevladajo določbe Pogodbe. 

 

 1. Kontakt 

 

Za vsa vprašanja v zvezi s Pogoji, Pogodbo, Platformo ali Storitvami nas lahko kontaktirate po e-pošti contact@bloombergadria.com ali preko kontaktnega polja v Uporabniškem računu.