program image

Frame of help

Inovativnost v praksi, spodbujena z iniciativo Skupine NLB. Mala in srednje velika podjetja, izbrani inovatorji z več kot 37 gospodarskih področij in iz 50 mest v vsej regiji Adria delijo svoje znanje in izkušnje, ustvarjajo dodano vrednost in spodbujajo trajnostni razvoj.