Bloomberg Adria

Glavni pokrovitelj

Pokrovitelji

Green Future Summit
Green Future Summit

Konferenca Bloomberg Adria Green Future Summit bo zbrala voditelje iz energetike, gospodarstva, financ, politike in tehnologije, ki bodo delili svoje vizije in ideje za trajnostno prihodnost. Te rešitve nam pomagajo oblikovati uspešne strategije, izkoristiti tehnološke spremembe in oblikovati čistejšo, konkurenčnejšo prihodnost. Udeležencem omogoča vpogled v najnovejše trende, izzive in rešitve ter hkrati spodbuja vzpostavljanje pomembnih stikov s ključnimi akterji na tem področju.

Zelena tehnologija velja za ključno orodje v boju proti podnebnim spremembam, pametnejše, bolj spretno oblikovane rešitve pa medtem nastajajo hitreje kot kdaj koli prej. Izziv, s katerim se pri tem soočamo je ta, kako te prenesti v prakso.  Namen konference je zato spodbuditi trajnostne naložbe in razvojni preboj z informiranjem javnosti in širjenjem dobrih praks.

Z voditelji iz energetike, industrije, prometa, tehnologije, financ in vlade, ki skupaj ustvarjajo ideje, zagotavljajo vpogled in vzpostavljajo povezave, bomo razpravljali o prihodnosti zelene energije v Sloveniji ter oblikovanju optimalnega energetskega miksa za trajnostno oskrbo države. Poudarek bo na raziskovanju potenciala obnovljivih virov energije, pomembnosti energetske učinkovitosti ter preučevanju omejitev in specifik Slovenije pri prehodu na zeleno energijo, pametnem upravljanju zelene energije, zeleni mobilnosti in zelenih praksah.

 

Govorniki:

Danijel Levičar, državni sekretar za nacionalni jedrski program, Kabinet predsednika Vlade RS

Aleksander Mervar, generalni direktor, ELES

Dr. Dejan Paravan, generalni direktor, Skupina GEN

Dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor, HSE

Nik Pangeršič, Soustanovitelj platforme, justCHARGE

Roman Bernard, CEO, Ngen

Borut Bizjak, direktor proizvodnje energije, PETROL

Karla Janeš Mesarič, direktorica poslovnega razvoja, RIMAC Energy

Damir Opsenica, član uprave, Maritime Center of Excellence

Dr. Simon Savšek, Head of the EIB Group Office, in Slovenia, EIB

Katarina Kresal, članica uprave, Andersen Global

Michal Maco, Country Manager Slovenia, CORWIN

Gregor Rožman, CEO, WestLink CAMPUS

Matteo Mošnja, analitik korporativnih financ, Bloomberg Adria

Moderatorji:

Daniel Fazlić, odgovorni urednik regionalnega digitalnega uredništva, Bloomberg Adria

Iva Lačan, TV voditeljica/producentka, Bloomberg Adria

Patricija Jukić, strateška svetovalka za trajnostni razvoj poslovanja v SEE regiji, Indigo Consulting

Lucija Gubenšek, vodja poslovnega razvoja, Bloomberg Adria

Agenda

9.30 – 10.00h REGISTRACIJA IN IZJAVE ZA MEDIJE 

10.00h UVOD

10.05 - 10.25h BLOOMBERG ADRIA INSIGHT:

Analiza vetrne in solarne industrije v regiji

Zmogljivost za proizvodnjo energije iz vetra in sonca se intenzivno povečuje po vsej regiji, vendar potencial ostaja premalo izkoriščen. Znižanje proizvodnih stroškov močno podpira nadaljnji razvoj industrije kljub višjim stroškom projektnega financiranja zaradi naraščajočih obrestnih mer.

Analitični tim Bloomberg Adria bo predstavil obsežno analizo vetrne in solarne industrije v regiji Adria. Ta analiza bo vključevala pregled industrijskih trendov, kot so spremembe zmogljivosti v državah regije Adria in zahodnoevropskih državah v zadnjem desetletju. Poleg tega bo predstavljena analiza potencialov posameznih držav v regiji Adria za proizvodnjo električne energije iz vetra in sonca, skupaj s stroški na enoto proizvodnje energije za različne vrste obnovljivih virov energije. Dodatno bo predstavljena analiza poslovanja največjih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo vetrne energije, vključno s pregledom stopenj dobičkonosnosti, donosnosti kapitala in kreditne izpostavljenosti.

 • Matteo Mošnja, analitik korporativnih financ, Bloomberg Adria

10.30 - 11.15h PANEL I: ZELENA ENERGIJA 2050 - INVESTICIJE ZA ENERGETSKO NEODVISNOST 

Panel "Zelena energija 2050 – investicija v energetsko neodvisnost" bo obravnaval ključne strategije in naložbene priložnosti za doseganje energetske neodvisnosti preko zelene energije do leta 2050. Udeleženci bodo razpravljali o prihodnosti nizkoogljičnih virov energije, vključno s sončno in vetrno energijo ter hranilniki energije, in kako te tehnologije prispevajo k zmanjšanju odvisnosti od uvožene energije. Panel bo prav tako osvetlil, kako lahko države in podjetja učinkovito prehajajo na zeleno energijo, optimizirajo energetsko učinkovitost in hkrati spodbujajo gospodarski razvoj ter ustvarjajo delovna mesta.

 • Danijel Levičar, državni sekretar za nacionalni jedrski program, Kabinet predsednika Vlade RS
 • Aleksander Mervar, generalni direktor, ELES
 • Dr. Dejan Paravan, generalni direktor, Skupina GEN
 • Dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor, HSE

Moderator: Daniel Fazlić, odgovorni urednik regionalnega digitalnega uredništva, Bloomberg Adria 

11.15 - 11.35h COFFEE BREAK 

11.35 - 11.40h SPONSOR SPOTLIGHT justCHARGE: STE PRIPRAVLJENI NA EV REVOLUCIJO? 

 • Nik Pangeršič, Soustanovitelj platforme, justCHARGE

11.45 - 12.25h PANEL II: ZELENO UPRAVLJANJE PROIZVODNJE IN PORABE ENERGIJE

Panel "Zeleno upravljanje proizvodnje in porabe energije" bo osredotočen na inovativne pristope za optimizacijo in zeleno transformacijo procesov proizvodnje in porabe energije. Razpravljalo se bo o tehnologijah in sistemskih rešitvah, ki omogočajo podjetjem in gospodinjstvom, da zmanjšajo svoj ogljični odtis, izboljšajo energetsko učinkovitost in preidejo na obnovljive vire energije. Panel bo ponudil vpogled v najboljše prakse in strateške ukrepe, ki jih lahko organizacije sprejmejo za dosego poslovnih in trajnostnih ciljev.

 • Roman Bernard, CEO, Ngen
 • Borut Bizjak, direktor proizvodnje energije, PETROL
 • Karla Janeš Mesarič, direktorica poslovnega razvoja, RIMAC Energy
 • Damir Opsenica,  član uprave, Maritime Center of Excellence

Moderator: Patricija Jukić, strateška svetovalka za trajnostni razvoj poslovanja v SEE regiji, Indigo Consulting

12.30 – 13.10h PANEL III: ZELENE PRAKSE, RAZVOJ, POROČANJE IN DOBIČEK 

Panel "Zelene prakse, razvoj, poročanje in dobiček" bo raziskoval, kako lahko podjetja uskladijo svoje trajnostne cilje z gospodarskim uspehom. Udeleženci bodo razpravljali o tem, kako implementacija zelenih praks in transparentno poročanje o trajnostnem razvoju ne samo izpolnjuje regulativne zahteve, ampak tudi pozitivno vpliva na finančno uspešnost podjetij. Panel bo osvetlil primerjalne študije in strategije, ki kažejo, da zelene investicije lahko povečajo dobičkonosnost in konkurenčno prednost.

 • Dr. Simon Savšek, Head of the EIB Group Office, in Slovenia, EIB
 • Katarina Kresal, članica uprave, Andersen Global
 • Michal Maco, Country Manager Slovenia, CORWIN
 • Gregor Rožman, CEO, WestLink CAMPUS

Moderator: Iva Lačan, TV voditeljiica/producentka, Bloomberg Adria TV

13.10h NETWORKING

Pridržujemo si pravico do spremembe programa